Анализа варијанти за производњу топлотне енергије у ТЕ-КО „Костолац“: Пронаћи оптимално решење

Која год варијанта да буде изабрана од предложених пет, обезбедиће стабилну производњу електричне енергије, као и топлотну енергију за грејање Костолца, Пожаревца и околних насеља

Расписан је тендер за анализу варијантних решења грејања Пожаревца и Костолца и оклоних насеља у светлу решавања будућности блокова А1 и А2 у ТЕ „Костолац А“. Било која варијанта да се прихвати, а која ће у техноекономском и пословном смислу бити најбоља за ЈП ЕПС, обезбедиће континуитет у снабдевању топлотном енергијом за грејање Костолца и Пожаревца.

Жељко Илић, в.д. директора Дирекције за производњу електричне енергије у огранку ТЕ-КО „Костолац“, објашњава да је анализа потребна како би се пронашла најбоља еколошка решења за смањења коришћења лигнита у производњи електричне и топлотне енергије.

− Блокови А1 и А2 у ТЕ „Костолац А“, снаге од 100 МW и 210 МW, као гориво користе лигнит са површинског копа Дрмно. Блок А1 пуштен је у погон 1968. године, а реконструисан је 2007, а блок А2 почео је да ради 1980. године. Оба блока су технолошки прилагођена за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије. Поред производње електричне енергије, блокови А1 и А2 производе и топлотну енергију за даљинско грејање градова Костолца и Пожаревца, а блок А1 и помоћну пару за старт блока А2 и блокова Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“ када су ови блокови искључени с мреже. Блокови у ТЕ „Костолац А“ редовно се одржавају у оквиру планских годишњих ремонта и имају поуздан рад на својим номиналним параметрима – каже Илић.

Он истиче да је један од императива у пословању ЈП ЕПС декарбонизација електроенергетског сектора.

– Производњу електричне енергије треба ускладити с циљевима Републике Србије, који ће бити дефинисани у стратешким документима Стратегија енергетике Републике Србије и Национални енергетско климатски план -НЕКП, који су у завршној фази израде − напомиње Илић. − У њима се предвиђа да треба планирати смањење емисија CО2 у сектору производње електричне енергије и усклађивање са циљевима ЕУ. Ти циљеви и нова стратегија ЕПС-а оквирно ће дефинисати обим и динамику смањења коришћења лигнита у производњи електричне и топлотне енергије, што може довести до одлуке о гашењу блокова А1 и А2 у термоелектрани „Костолац А“. Ово је посебно важно са становишта производње топлотне енергије за грејање градова Костолац и Пожаревац, јер у том случају морамо обезбедити континуитет у снабдевању топлотном енергијом за грејање ових градова.

Одлука неће бити донета без анализа и сагледавања свих могућих варијанти, посебно јер се ради о важним капацитетима за грејање градова Пожаревац и Костолац, али и технолошком капацитету који производи подстицајну пару за кретање других блокова.

− Зато је расписана набавка која ће утврдити варијанте пројектних решења и даће одговоре која ће варијанта у огранку ТЕ-КО „Костолац“ техноекономски и пословно бити најбоља за ЈП ЕПС. У овом тренутку не можемо дати одговоре на цену реализације било које варијанте и на трошкове производње и дистрибуције топлотне енергије у ТЕ-КО „Костолац“. Наглашавам да која год варијанта буде изабрана од предложених пет, биће обезбеђен континуитет у снабдевању топлотном енергијом и технолошком паром за старт блокова у ТЕ-КО „Костолац“. Када добијемо техноекономску анализу, у разматрање варијантних предлога биће укључене, заједно са ЈП ЕПС, и управе града Пожаревца и Костолца, као и други чиниоци локалне јавности са аспекта корисника централног даљинског грејања − рекао је Илић.

Императив – стабилна производња

Илић је подсетио да се Србија, као и највећи број земаља у Европи и свету, сада налази у сложеној енергетској ситуацији због догађаја у Украјини, која условљава да се енергетски сектори у свим земљама пре свега баве обезбеђењем потребног нивоа производње и сигурношћу снабдевања електричне енергије.

− То указује да и рад блокова у ТЕ „Костолац А“ морамо да подредимо тој ситуацији. Наш императив је да обезбедимо стабилну производњу електричне и топлотне енергије − рекао је Илић.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!