Површински коп „Дрмно“: Високи производни захтеви

Производња угља је континуирана и стабилна од почетка године и поред отежавајућих техничко-технолошких услова за рад

Средином августа урађен је ребаланс плана производње угља, према коме је годишњи план производње повећан са 9,526 на 9,954 милиона тона, каже Ненад Предић, директор Површинског копа „Дрмно“. Он додаје да то изискује додатни напор запослених да се одговори новим производним обавезама до краја године.

− За сада подмирујемо све потребе за рад термоенергетских капацитета инсталисаних у Костолцу, а извесну количину угља обезбеђујемо за потребе термоелектрана у Свилајнцу и Обреновцу. Производни захтеви су веома високи, али очекујем стабилну и предвидиву производњу угља и у наредном периоду − каже Предић.

У рударском сектору огранка „ТЕ-КО Костолац“ све овогодишње активности усмерене су на реализацију планова производње угља и јаловине и ремонте основне рударске механизације. Циљ је стварање услова за несметан и сигуран рад копа „Дрмно“. Производња угља је континуирана и стабилна од почетка године и поред отежавајућих техничко-технолошких услова за рад.

− На угљеном делу лежишта имамо појаву међуслојне јаловине, што изискује додатне напоре запослених на ископавању угља − рекао је Предић. − Око милион кубика међуслојне јаловине треба откопати. То се ради истим багерима којима се откопава угаљ, тако да машине раде дупли посао. Неправилно залегање угља према западном и северном делу угљеног лежишта ствара проблеме у ископавању угља због самих нагиба радних нивелета етажа.

Предић додаје су велики изазови и у производњи откривке.

− На рударским системима долази до непланских застоја због отказа спојева на тракастим транспортерима, што ремети концепцију рада, али и друге технолошке активности које се пролонгирају. Од прошле године на свим откопним етажама јаловине обавља се вертикална прерасподела маса, односно све етаже на откопним системима се спуштају наниже. На тај начин пратимо само залегање угља, што је још један изазов, јер багери раде у подетажама, што смањује њихов капацитет. Тако мора да се ради док се не остваре зацртане нивелете, чиме се стварају предуслови за бољу производњу. На откривци, али генерално то се односи на коп у целини, немамо довољан број радника у производњи. Када се томе додају одсуства због годишњих одмора и коронавируса, ситуација постаје још тежа – каже Предић.

Ремонти према плану

Ремонтне активности одвијају се према утврђеном плану и у складу са очекиваном динамиком извођења радова, речено нам је на копу „Дрмно“. До сада су завршени ремонти четвртог, трећег и првог БТО система, као и рударске механизације, опреме и постројења ангажованих на угљеном систему. Замењени су лежаји окрета горње градње, као и припадајући механизми на багеру „SchRs 800“. По завршетку овог посла, почео је и ремонт петог јаловинског система.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!