Примена система ЕМС и ОХСМС: Завршене екстерне надзорне провере

У огранку „ТЕ-KО Kостолац“ завршене су екстерне провере Система менаџмента животном средином (ЕМС) и Система менаџмента здрављем и безбедношћу на раду (ОХСМС) на локацији Површински коп „Дрмно“. Проверена је реализација корективних мера с претходне екстерне провере на локацији Термоелектрана „Kостолац Б“.

Провером нису утврђене веће неусаглашености. Забележено је више препорука, које је руководство у сарадњи с надлежним стручним службама у обавези да преиспита. Донете су адекватне одлуке, као и мере за побољшавање у случајевима у којима је то оправдано и применљиво.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!