Усвојен Ребаланс 1 буџета Градске општине Kостолац

У Kостолцу је у среду, 29.06.2022. године, одржана 14. редовна седница Скупштине Градске општине Kостолац на којој је размотрено, усвојено и донето следеће:

– Донета је Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2021. годину;

– Усвојене су измене Кадровског плана Управе Градске општине Костолац за 2022. годину;

– Донета је Одлука о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 1 са финансијским плановима:

а) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 1;

б) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Председник Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 1;

в) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Веће Градске општине Костолац за 2022. годину – Ребаланс 1;

г) Финансијски план директног корисника буџетских средстава – Управа Градске општине Костолац за 2022. годину– Ребаланс 1;

– Донета је Одлука о Управи Градске општине Костолац.

Седницом је председавала, Милена Церовшек, председница Скупштине Градске општине Костолац, а присуствовало је 17 одборника.

Уводно излагање о доношењу Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Kостолац за 2021. годину, дала је Зденка Радосављевић, руководиоц Групе за буџет, финансије, јавне набавке, послове статистике и послове технологије и комуникације.

-Укупно остварени текући приходи и примања износили су 286.061.000,00 динара, док су укупно извршени текући расходи и издаци износили су 290.153.000,00 динара, што значи да је укупна разлика између прихода и примања и расхода и издатака износила 4.092,00 динара – рекла је Радосављевић и додала да је крајњи салдо готовине на крају 2021. године износио 9.513,00 динара, истакла је Радосављевић.

Након излагања Зденке Радосављевић за реч се јавио председник Градске општине Kостолац, Серџо Kрстаноски нагласивши да је реализација капиталних инвестиција у 2021. години била преко 66,98% , што је јако успешно за Градску општину Kостолац. Он је међу важнијим реализованим инвестицијама навео завршетак последње фазе формирања новог дрвореда на територији Градске општине Костолац (8.417.000,00 динара), изградњу фекално – канализационе мреже прва фаза: Канал, Колиште, Дидино насеље и друга фаза: Дидино насеље, и улице Станоја Главаша, Ивана Косанчића, Колубарска,.. (75.629.000,00), као и топловодни прикључак села Острово (16.929.000,00 динара), набавка машина и опреме (10 милиона динара) и за пројектну документацију (3 милиона динара), што значи да је 2021. година, што се тиче капиталних инвестиција била веома успешна.

Потреба за израдом Ребаланса 1 буџета Градске општине Костолац за 2022. годину уследила је из потребе за усаглашавањем прихода и примања и расхода и издатака по основу укључивања додатних прихода одобрених Градској општини Костолац из Града Пожаревца, укључивање прихода од закупа, укључивање сопствених средстава и повраћај неутрошених средстава у буџет Града Пожаревца.

Основни буџет за Градску општину Костолац износио је 386.982.758,00 динара. Од тог основног буџета до ребаланса 1 измене су следеће:

Укључивање средстава од закупа 8.582.953,00 динара. Осим средстава од закупа овим ребаланском буџета приходи и примања, а самим тим расходи и издаци буџета увећани су за 30.000.000,00 динара које је ГО Костолац добила од Града Пожаревца односно из текуће буџетске резерве Републике од којих је 25.000.000,00 милиона динара опредељено за наставак топлификације у селу Острву и 5 милиона динара за изградњу дечијих игралишта.

Ребалансом буџета ГО Костолац добила је 37.031.825,00 динара, тако да је укупан јавни расход тренутно 424.014.583,00 динара.

У циљу демантовања гласина да Град Пожаревца издваја мало средстава према ГО Костолац на седници Скупштине обратила се и председница Скупштине Градске општине Костолац, Милена Церовшек нагласивши да укупан трансфер Градској општини Костолац за 2022. годину Ребалансом 1 од Града Пожаревца износи 408.441.452,00 милиона динара.

Поред тога Град Пожаревац по програму за унапређење услова живота и средстава накнада од минералних сировина за 2022. годину, издваја средства у износу од 15.076.827,00 динара претежно за асфалтирање улица и поплочавање тротоара. По програму за унапређење саобраћаја за 2022. годину ребалансом 1 преко Градске управе Града Пожаревца планирана су средства у износу од 12.219.971,00 динар, такође претежно за асфалтирање улица и полочавање тротора (Николе Тесле у Костолцу и Лењинова у МЗ Петка). Из буџета Града Пожаревца и средстава донација од ЕПС-а финансирају се радови на рехабилитацији и асфалтирању улица и у износу од 63.754.113 динара (улица Вељка Дугошевића, Николе Тесле, 7. јула, Маршала Тита,..). Планира се извођење радова на објекту стара пошта у Костолцу у износу од 6 милиона динара. Планирана су средства преко Града Пожаревца и за израду Плана детаљне регулације Првомајске улице у Костолцу у износу од 1.800.000,00 динара. По програму пошумљавања на терену ГО Костолац издвојена су средства у износу од 6.758.750,00 динара.

Поред трансфера у Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. планирана су буџетска средства према ГО Костолац и то за:

-одржавање јавних зелених површина 8.513.016,00 динара;

-одржавање јавне расвете 5 милиона и канделаберске расвете у Костолцу са селима у износу од 1,5 милиона динара;

– замена оштећених мобилијара 2 милиона динара;

– јавна хигијена 14.880.531,00 динар.

У Одлуци о изменама Одлуке о буџету Града Пожаревца за 2022. годину планирана су и буџетска средства ГО Костолац која се реализују преко Градске управе Града Пожаревца а у оквиру трансферних средстава основном образовању у износу 18.365.800,00 динара за ОШ „Јован Цвијић“, као и средства у износу од 18.127.871,00 динар у оквиру трансферних средстава средњем образовању за ТШДУ „Никола Тесла“, за превоз ученика 16 милиона динара. У оквиру предшколског образовања за објекат Установе „Мајски цвет“ у Костолцу издвајају се средства за плате и редовно функционисање у износу од 55 милиона динара и 8.104.502,00 динара за уређење дворишта. За Музичку школу „Стеван Мокрањац“ – Одељење у Костолцу 500.000,00 динара. За редовно функционисање Библиотеке у Костолцу 4.100.000,00 динара, као и 1,5 милиона за набавку полица. За функционисање издвојеног одељења у Костолцу Центра за социјални рад Пожаревац, опредељена су средства у износу 6.313.000,00 динара, планирана су средства и за куповину два санитетска возила за Дом здравља у Костолцу 4.622.879,00 динара, Комуналне службе Пожаревац за радну јединицу у Костолцу 71.809.000,00 и за Водовод и Канализацију у Костолцу за трошкове услуга одржавања, поправке водоводне и канализационе мреже издваја се 47 милиона динара.

Према речима председнице Скупштине Градске општине Костолац, Милене Церовшек укупна давања Града Пожаревца према Градској општини Костолац износе 798.016.712,00 динара.

Начечница Управе ГО Костолац, Ана Тишма

На седници Скупштине одборници су усвојили измене Кадровског плана Управе Градске општине Костолац за 2022. годину. Такође донета је и Одлука о Управи Градске општине Костолац.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!