Настављена изградња новог капацитетг ЕПС-а у Kостолцу

Радови на блоку Б3 добро напредују

Очекује се да до краја године буде завршено више од 90 одсто монтажних радова, док су грађевински радови највећим делом завршени

На градилишту ЕПС-овог термоблока „Kостолац Б3“ свакодневно око 600 кинеских радника и више од 100 радника из Србије интензивно ради на завршетку овог пројекта.

– Број радника на локацији ће расти и очекује се да ће крајем јула бити ангажовано максималних 1.100 радника. Цела ова година посвећена је пре свега монтажним радовима на свим системима, а посебно на систему 50, односно главном погонском објекту електране – рекао је Жељко Лазовић, пројект-менаџер.

Од битнијих послова на градилишту се изводе монтажни радови на котлу, кондензатору, хлађењу у оквиру машинске сале, у току су припремни радови на монтажи турбине, блок-трансформатора и завршни радови на системима хемијске припреме воде (ХПВ) и расхладне воде.

Очекује се да до краја године буде завршено више од 90 одсто монтажних радова, док су грађевински радови највећим делом завршени. О обиму тог посла говоре подаци да је израђено више од 2.500 шипова, уграђено више од 90.000 кубних метара бетона и уграђено више од 30.000 тона челичне конструкције на читавом објекту.

Производња опреме

Радници ЕПС-а и остали учесници на пројекту развили су изузетно захтеван систем контроле квалитета производње опреме и праћења квалитета извођења радова на локацији. На реализацији пројекта учествује 130 различитих произвођача главних делова и опреме. Производња главне опреме је почела тек након што је Фидиц инжењер 23. јануара 2019. године послао обавештење да су испуњени услови за старт тог посла.

– Сада је степен реализације производње опреме достигао 94,75 одсто. Већи део опреме је и испоручен. У магацинима на градилишту налази се око 70 одсто опреме. У Панчеву, румунској луци у Kонстанци и на бродовима налази се више од 25 одсто опреме и очекује се да буде на градилишту у току јуна – рекао је Лазовић.

Од битније опреме на градилиште су испоручени генератор, вертикални део испаривача, економајзер, прегрејач паре број 1, кондензатор, конденз-пумпе, напојне пумпе, загрејачи високог и ниског притиска, затим трансформатор, вентилатори свежег ваздуха и димног гаса и млинови. Такође су испоручени решетка за догоревање, највећи број електроормара 6 кВ, 0,4 кВ, рециркулационе пумпе апсорбера, влажни млинови, пумпе, резервоари, систем реверзне осмозе у оквиру система ХПВ, пумпа расхладне воде и остале пумпе, решетке за пречишћавање сирове воде у оквиру система расхладне воде.

– Нови термоблок „Kостолац Б3“ пројектован је према најстрожим европским стандардима и важећим техничким прописима. ЕПС-ове инвестиције у термоелектрану „Kостолац Б“ омогућавају и оживљавање домаће електро и машино градње. Пројекат је укључио савремене технологије и стандарде из области технике, затим све тренутно важеће елементе заштите животне средине, укључујући и неке који се тек очекују. Уговором је предвиђено и да сва опрема која ће бити уграђена у нови блок испуни европске нормативе квалитета – рекао је Лазовић.

Очекивана годишња производња овог блока номиналне снаге 350 мегавата, са наткритиричним параметрима велике ефикасности, износи око 2,5 милијарди киловат-часова електричне енергије. Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог блока Б3 на локацији термоелектране „Kостолац Б“ добијена је од Министарства заштите животне средине у октобру 2017. године. Пројекат се реализује уз успешну сарадњу са суседном Румунијом, у складу са конвенцијом ЕСПОО о прекограничном утицају на животну средину.

Ради бржег добијања грађевинских дозвола, као и почетка радова пројекат је подељен на 14 фаза. На реализацији пројекта „Kостолац Б3“ радови се интензивно изводе у три правца: израда пројектне документације и прибављање дозвола и сагласности, израда и испорука опреме и извођење радова на локацији.

– Један од главних предуслова за почетак израде опреме и почетак извођења радова на градилишту била је израђена документација, тачније пројекти за грађевинску дозволу и пројекти за извођење, као и добијање сагласности од одговарајућих институција. Документација мора бити урађена у потпуности у складу с домаћим прописима, јер без тога није могуће добити неопходне сагласности, као ни грађевинске дозволе – објаснио је Лазовић.

Етапе у раду

Енергетска дозвола добијена 30. јуна 2017. године, а онда су уследило решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње новог блока Б3 на локацији термоелектране Kостолац Б, које је издало ресорно министарство, као и сагласности румунске стране на прекогранични капацитет. Грађевинске дозволе су добијене до сада за 12 од 14 система, што је отворило могућност извођења значајних радова на градилишту. Преостале две дозволе очекују се крајем јуна.

– Интензивно се ради на пројектима за извођење радова, као и добијању дозвола од противпожарне полиције. У овом тренутку статус израде пројектне документације је 98,15 одсто. Од почетка пројекта присутно је кашњење у изради пројектне документације за добијање грађевинске дозволе и пројеката за извођење због различитог начина и приступа при изради пројектне документације у Републици Kини и Републици Србији. Зато су ЈП ЕПС и Фидиц инжењери уложили велики напор да се овај сегмент пројекта унапреди – рекао је Жељко Лазовић. – С кинеском страном је побољшано разумевање, што је позитивно утицало и на укупну реализацију пројекта, посебно у делу пројектовања. И поред предузетих мера за убрзавање реализације пројекта, постоје кашњења проузрокована утицајем ковида 19. Све стране континуирано улажу напор да се тај ефекат на реализацију пројекта што више смањи.

Ангажовање домаће привреде

Овај пројекат је веома сложен, тако да у његовој реализацији учествује велики број реномираних фирми из Републике Kине, а поред њих, укључена је и привреда Србије преко великог броја компанија које се баве производњом опреме и извођењем радова. Осим тога, укључени су и реномирани домаћи институти, факултети, као и велики број пројектантских кућа. Уговором је дефинисано ангажовање компанија ван Kине у проценту од 49 одсто.

Финансирање

Пројекат изградње новог блока „Kостолац Б3“ у костолачком огранку ЕПС-а омогућио је покретање српске привреде, а један је од највећих пројеката који се тренутно реализују у Србији. Укупна вредност пројекта „Друга фаза пакет пројеката ТЕ Kостолац Б“ је 715,6 милиона долара, од чега су улагања у изградњу новог блока Б3, снаге 350 МW, 613 милиона долара. Укупно 85 одсто средстава за финансирање пројекта обезбеђено је из дугорочних кредита кинеске Ексим банке, док 15 одсто средстава обезбеђује ЕПС. Рок отплате је 20 година, укључујући грејс период од седам година и фиксну камату од 2,5 одсто годишње.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!