Увид у бирачки списак могућ до 18. марта

Градска управа Пожаревца позвала је становникеда изврше увид у део Јединственог бирачког списка који је изложен у седишту те институције. Такође, увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

У БИРАЧКИ СПИСАК УПИСУЈУ СЕ ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ БИРАЧКО ПРАВО, А НАКОН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА И МАЛОЛЕТНА ЛИЦА КОЈА БИРАЧКО ПРАВО СТИЧУ НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН ИЗБОРА.

ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, УЛИЦА ДРИНСКА број 2, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23, од 7,30 до 15,30 часова ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,,УНОШЕЊЕМ ПОДАТКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ МАТИЧНОМ БРОЈУ ГРАЂАНА, КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА.

ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, ПРАВО НА УВИД ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПО ИСТОМ ПОСТУПКУ ПО КОМЕ ТО ПРАВО ИМАЈУ И ГРАЂАНИ:.

ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО до 18. марта 2022. године у 24 часа, ГРАЂАНИ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23.

ОД ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО од 18. марта 2022. године, СВЕ до 72 часа ПРЕ ДАНА ИЗБОРАМИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДОНОСИ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ).

ГРАЂАНИ МОГУ, НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, У КАНЦЕЛАРИЈИ број 23,  ДА СЕ У БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ ГЛАСАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ, КАО И ДА ГЛАСАЧ КОЈИ ИМА БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ МОЖЕ ПРЕКО ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ ПРЕДСТАВНИШТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОДНЕТИ ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПО МЕСТУ ЊЕГОВОГ ПРЕБИВАЛИШТА У ЗЕМЉИ ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДАЦИМА КОЈИ СУ О ЊЕМУ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012-539-708.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!