Помоћна механизација Површинског копа „Дрмно“: Обновљен возни парк

Сада на копу има довољно возила и машина да се одговори на све постављене захтеве

Ако се за основну рударску механизацију каже да представља срце производног процеса на Површинском копу „Дрмно“, онда је помоћна механизација њен крвоток. Зато је од изузетног значаја добро функционисање сектора помоћне механизације.

− Током целе године успевамо да одржимо високи ниво техничке исправности возног парка помоћне механизације. То нам је омогућило да изађемо у сусрет свим захтевима који се пред нас постављају − рекао је Стеван Поповић, управник Сектора помоћне механизације копа „Дрмно“. – Осим тога, тежиште наших активности било је и на реализацији јавних набавки за куповину нових возила и машина како би се освежио возни парк и подигла укупна техничка исправност и поузданост возила и машина.

Поповић објашњава да је током 2021. набављено више једница тешке механизације: пет булдозера, један ровокопач, два померача трака, две комбиноване машине и један чистач транспортних трака.

− У септембру смо добили и 11 нових камиона за масован превоз радника. Сада практично сваки рударски систем има своје превозно средство за превоз радника. Надамо се да ће нам стићи још три теретна бригадна теренска возила и две дизалице до 25 тона – каже Поповић. – Kада говоримо о новим возилима, и за наредну годину планирали смо куповину нових возила и машина, што је у функцији припреме копа за остваривање веће производње након изградње новог термоенергетског капацитета.

Он додаје да с првим јесењим данима почиње припрема возила и машина за рад у зимском периоду, када су услови експлоатације тешки. Поповић напомиње и да су за експлоатацију возила и ма?шина од изузетног значаја добри путеви.

− Добра вест је што је асфалтиран пут на источној страни копа и што су настављени радови на модернизацији ободног пута дуж северозападне контуре копа „Дрмно“, а у плану је израда и других саобраћајница. Све ће то у знатној мери утицати на повољнију експлоатацију теренских возила и продужење њиховог радног века. Осим ових саобраћајница, радимо и на трасирању путева за тешку механизацију како не бисмо оштетили модернизоване саобраћајне комуникације – оценио је Поповић.

Генерално, ситуација у помоћној механизацији се из године у годину значајно побољшава. Већ сада смо успели да обезбедимо да сваки рударски систем, односно сваки багер, има на располагању један булдозер, и то у три смене. То имају и поједини одлагачи на одлагалишним етажама – рекао је Поповић. – Не ради се о недостатку машина, већ стручне радне снаге. Решавањем овог питања, али и набавком нових радних машина у наредном периоду покушаћемо да реализујемо идеју и да сваки транспортни одвозни систем има своју машину за чишћење. То ће бити од великог значаја у погледу смањења застоја у производном процесу.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!