Развој даљинског управљања на ПК „Дрмно“

Модернизација диспечерског центра

После одличних резултата са шестим БТО системом, на савремени начин управљања из проширеног диспечерског центра укључиће се и пети БТО систем

Захваљујући шестом БТО систему и начину његовог управљања из диспечарског центра, успешно су доказани функционалност и значај у производњи откривке. Сваки наредни корак проширења диспечерског центра на остале системе гарантовано ће бити успешан, рекао је Зоран Миладиновић, управник Сектора електроодржавања на Површинском копу „Дрмно“.

Он је истакао да се наставља даљи развој аутоматизације даљинског управљања, надзора, преглед статусних сигнала и брзо отклањање кварова на производним системима.

− Изградњом диспечерског центра за шести БТО систем, који је развојног типа, направљена је прекретница, пре свега у функционалном смислу, проширењем опција и могућности самог система на технолошком нивоу управљања производњом на машинама. Вођени претходним успехом у реализацији тог пројекта, Сектор електроодржавања покренуо је иницијативу проширења диспечерског центра како би се покрио и рад петог БТО система. То ће се реализовати успостављањем боље и савременије контроле рада електро и машинске опреме, али и рударско-технолошких функција – казао је Миладиновић.

Он је објаснио да је било потребно велико ангажовање различитих струка из електротехнике да би се спровео један овакав корак. На првом месту то су били стручњаци из области енергетике, управљања и телекомуникација.

− Нова савремена опрема треба да буде компатибилна са већ уграђеном у нови диспечерски центар и постојећом опремом на петом БТО систему. Сада се коначно може рећи да је имплементација пројекта модернизације петог БТО система и његово укључење у нови диспечерски центар извесна, тако да сада улазимо у фазу реализације. Извесно је и да следе веома комплексни послови, који ће довести до потпуно нове форме, функционалности и самог изгледа диспечерског центра петог БТО система. Ово није крај развоја диспечерског центра, већ један корак у низу до његове коначне форме ? истакао је Миладиновић.

Савремена решења

Пројекат модернизације петог БТО система састоји се од:

– Уградње опреме видео-надзора на објектима система, чиме ће покривеност камерама бити знатно боља;

– Увођења телефонске комуникације диспечера са свим руковаоцима на систему, поред већ постојеће радио-комуникације;

– Уградње потребне електроопреме на сваком објекту система за потребе видео и аудио преноса података:

-Уградње електроопреме управљачког система на сваком објекту;

– Уградње опреме у диспечерском центру (монитори, свичеви, рачунари);

– Уградње опреме за реализацију комуникације на бази оптике;

– Уградње опреме за бежични пренос свих врста података са багера и одлагача до првих погонских станица;

– Потпуне реорганизација садашње форме диспечерског центра;

– Измене у апликативним софтверима у правцу савременијих решења и прилагодљивости према примењеној савременој комуникационој опреми.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!