На 9. редовној седници Скупштине Градске општине Костолац усвојен Ребаланс 1 буџета

На 9. редовној седници Скупштине ГО Костолац, којом је председавала Милена Церовшек, одржаној у уторак, 26. октобра, одборници су усвојили Ребаланс 1 буџета.

Овим ребалансом буџета предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 419.581.332,00 динара и укупни расходи и издаци у износу од 433.185.495,00 динара. Што значи да је овим ребалансом буџета предвиђен буџетски дефицит у износу од 13.604.163,00 динара. Овај буџетски дефицит ће бити финансиран из нераспоређеног вишка из ранијих година.

Уводно излагање дала је Зденка Радосављевић, виши сарадник на пословима извршења буџета Градске општине Костолац.

Трансфери од других нивоа власти, односно из града Пожаревца износе 412.981.332,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 207.372.129,00 динара и трансфер за текуће пословање у износу од 204.474.147,00 динара. Трансфери од других нивоа власти износе 1.135.056,00 динара. Приходи су повећани по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2021. години у износу од 6.552.000,00 динара, као и на име планираних донација у износу од 48.000,00 динара, истакла је Радосављевић.

Ребалансом 1 буџет Градске општине Костолац увећан је за 38.400.943,00 динара.

Према речима председника Градске општине Костолац, Серџа Крстаноског овим ребалансом буџета одобрена су средства у износу од 2.400.000,00 динара за израду пројеката за изградњу фекалне канализације у насељима Колиште, Канал и Дидином насељу. За израду урбанистичког пројекта за реконструкцију градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге одобрена су средства у износу од 432.000,00 динара. За замену стубова уличне расвете у улици Вељка Дугошевића у Костолцу са новом ЛЕД расветом за осветљење саобраћајнице и тротоара – 2.106.000,00 динара. За дотације спортским организацијама – 5.000.000,00 динара, за НВО – 1.000.000,00 динара и за дотације за пензионерске организације 200.000,00. Такође између осталог планирана су и средства за израду пројекта финансијског управљања и контроле за Градску општину Костолац у износу од 936.000,00 динара.

На седници Скупштине усвојена је измена и допуна Кадровског плана Управе Градске општине Костолац за 2021. годину. Образложење ове тачке дала је начелница Управе ГО Костолац, Ана Тишма која је нагласила да је до промене дошло због повећаног обима посла у Управи ГО Костолац. – Одлуком о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2021. годину – Ребаланс 1 предвиђена су средства за пријем у радни однос на одређено време четири извршилаца и то: два са високом стручном спремом и два са средњом стручном спремом.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!