Ана Тишма, нови вршилац дужности начелника Управе Градске општине Костолац

Ана Тишма, дипл. правник из Пожаревца је нови вршилац дужности начелника Управе Градске општине Костолац. Одлуку о постављењу донело је Веће Градске општине Костолац у среду, 7. јула на 10. ванредном заседању. Претходно је костолачко Веће донело решење о престанку рада начелника Управе Градске општине Костолац, Анђелије Миливојевић, након подношења њене писане оставке.

Веће Градске општине Костолац поставило је Ану Тишму за вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Костолац до окончања поступка јавног оглашавања по огласу за постављење начелника Управе Градске општине Костолац, који ће се огласити у року од три месеца од постављења вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Костолац.

Ана Тишма, дипломирани правник, рођена је 01.06.1987. године у Пожаревцу. Године 2006. уписује Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломира 2012. године и стиче звање дипломирани правник. Затим, на истом факултету уписује постдипломске студије на тему управљања привредним друштвима. Од додатног образовања похађала је курс за радне односе, као и обуку за службеника за јавне набавке.

Године 2013. Ана Тишма своје радно искуство започела је као адвокатски приправник у адвокатскј комори Пожаревац. Године 2014. радни однос заснива у ПД „Рио“ доо Костолац на пословима руководиоца службе општих, правних и кадровских послова. Године 2016. почиње са радом у РФ ПИО, филијала Смедерево, на месту самосалног саветника за пензијско и инвалидско осигурање. Од 2017. године постаје шеф стручне службе Браничевског управног округа са седишем у Пожаревцу. 7. јула 2021. године постављена је за вршиоца дужности начелника Управе Градске општине Костолац.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!