Ремонти у ТЕ „Костолац Б“: Велики радови на утезању блокова

Највећи радови на кондензацији, котловском постројењу и електрофилтеру. Набавке завршене на време, а много су помогли и делови опреме из резерве. Завршен је блок Б2, а у току је ремонт блока Б1

Од велике важности за стабилност електроенергетског система ЕПС-а у наставку године биће сигуран рад блокова у Дрмну. Због тога су од маја у ТЕ „Костолац Б“ почели радови на годишњем ремонту и трајаће до почетка јула.

Први блок који је прошао кроз редовно освежавање био је Б2, на коме су обављени значајни радови на замени цевних система на кондензацији, сређивању свих врсти пумпи, а најзначајнији је посао обављен на електрофилтеру. Ремонту је подвргнуо чак 46 технолошких делова опреме, битних за стабилан рад блока. На блоку Б1 у току је рад на такође 46 позиција у технолошком систему и опреми. Ова два месеца постројење је велико радилиште. У ремонтима учествује чак 41 домаћа фирма са више од 400 радника.

Ремонт оба блока временски се почетком јуна преклопио, тако да је на радилишту био знатно већи број извршилаца. Седам дана касније у производњу је успешно, 7. јуна, враћен блок Б2, који је на мрежи електроенергетског система без прекида.

– На блоку Б2 смо реализовали све планиране активности ? каже Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б“. – Набавке за услуге су уговорене на време, а делове и опрему коју смо уградили у ремонту смо добили путем набавки из претфинансирања или из стока резервних делова из магацина.

Посебно је издвојио два карактеристична посла на ремонту блока Б2.

– Након ремонта, требало би да имамо боље искоришћење електрофилтера блока Б2 и стабилније емисије прашкастих материја испод граничних вредности јер смо уградили додатне усмерне лимове и завесе које ће да омогуће бољу расподелу димних гасова по попречном пресеку електрофилтера. Поред тога, сервисиран је и замењен модул опточне пумпе број 2 – наглашава Илић.

На блоку Б1 је ремонт у току. Набавке за ремонт су уговорене на време, а највећи посао биће замена око 7.000 кондезаторских цеви.

– Имајући у виду да смо у претходном периоду током експлоатације имали доста оштећених цеви у кондезатору, овом заменом добићемо боље искоришћење кондезатора и враћање производње у максималне вредности – рекао је Илић.

Судећи према обиму послова и свеобухватности сервисирања опреме, очекивања су да ће блокови успешно и поуздано радити наредних месеци. У време стајања оба блока урађени су и неопходни радови на систему за отпепељивање и одсумпоравање димних гасова. Добра организација показала се у свим сегментима, од припреме до завршних испитивања извршених радова.

Безбедно

Ремонти на блоковима реализују се уз примену свих епидемиолошких мера, што је веома сложен систем организације рада и контроле. Примењују се искуства из прошле године, тако да реализација радова није била оптерећена веома комплексним процедурама безбедности и здравља на раду.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!