Површинско одводњавање копа „Дрмно“: Прорадио нови водосабирник

Објекат запремине око 40.000 кубних метара пуштен је у рад крајем 2020. и служи за прикупљање и испумпавање површинских вода на копу

На површинском копу „Дрмно“ постоји велики број објеката за дубинско и површинско одводњавање који су у функцији заштите лежишта од прилива вода. Крајем прошле године у рад је пуштен нови главни водосабирник изграђен на коти од око 100 метара испод нивоа Дунава.

− Водосабирник је запремине око 40.000 кубних метара. На две понтонске кућице инсталисани су пумпни агрегати, са два паралелна цевовода, чији је максимални капацитет испумпавања воде око 400 литара у секунди. Радове на изградњи извела је рударска оператива ПК „Дрмно“ багером ЕШ-10, уз велико анагажовање радника ПД „Георад“ − рекао је Јован Здравковић, шеф Службе одводњавања копа „Дрмно“.

Према његовим речима, функција главног водосабирника је да прикупља све атмосферске воде, као и оне које истичу из радних етажа одакле се пумпама и постављеним цевоводима испумпавају у оближње водотокове.

− Да би се убрзао процес површинског одводњавања, тренутно је на ПК „Дрмно“ у раду и пет етажних водосабирника, из којих се прикупљена вода испумпава директно ван контуре копа. Поред тога, у раду је и више мањих водосабирника, који воду препумпавају до најближег реципијента. Овакав модел прикупљања и испумпавања површинских вода што ближе месту појављивања веома је ефикасан и значајан процес, јер се тако спречава дуг и компликован транспорт воде каналима до главног водосабирника и убрзава испумпавање површинских вода – објашњава Здравковић.

Он истиче да је током изградње објекта посада багера ЕШ-10? показала велико умеће и стручност. Водосабирник је рађен на релативно уском простору, па је било неопходно да се пажљиво планира сваки детаљ израде ради успешног манипулисања масама које је било потребно откопати и одложити. Сваки корак ископа водосабирника пратили су радници „Георада“, чији је задатак био, поред осталог, да багеру обезбеде што бољу радну средину за ископ материјала, а касније и монтажу опреме.

 Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!