Постројење за прераду отпадних вода на ТЕ „Костолац Б“: Заштита реке Млаве

Комплетно децентрализовано постројење за пречишћавање отпадних вода из термоелектране ?Костолац Б? требало би да буде у функцији до маја 2021. године

Завршава се значајан еколошки пројекат „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на ТЕ Костолац“ финансиран средствима ЕУ и кофинансиран средствима ЈП ЕПС којим ће се омогућити пречишћавање отпадних вода које настају у процесу производње електричне енергије из угља и процеса одсумпоравања димних гасова, садашња два блока ТЕ „Костолац Б“ и будућег блока Б3. Тиме ће се онемогућити даљи утицај на реку Млаве. Ово је други пројекат ове врсте који се завршава у оквиру ЈП ЕПС,  а бави се пречишћавањем отпадних вода насталих током производње електричне енергије.

Комплетно децентрализовано постројење за пречишћавање отпадних вода из термоелектране „Костолац Б“ требало би да буде у функцији до маја 2021. године, после периода пробног рада и гаранцијских испитивања. Ово је веома значајан еколошки пројекат који ће омогућити да  не долази до даљег загађивања речног тока реке Млаве и подземних вода и који ће омогућити бољитак у заштити животног окружења ТЕ „Костолац Б“.

Децентрализовани систем за пречишћавање отпадних вода састоји се од три већа постројења и четири локална сепаратора уља уграђена на атмосферској канализацији. Изградња је почела у мају 2019. године, након добијања грађевинске дозволе од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, и биће завршена до краја ове године, након чега ће уследити пробни рад и испитивања.

– Прво постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода изграђено је, оптимизовано и пуштено у тромесечни пробни рад. Овим постројењем управљају оператери запослени у ТЕ „Костолац Б“, који су прошли детаљну обуку – рекла је Љиљана Велимировић, главни руководилац пројекта.

Друго Постројење за пречишћавање замазућених и зуљених отпадних вода чији ће капацитет бити два пута по 30 кубика на сат, спремно је за техничке провере. Следе формалности око прикључења на напајање, након чега следи обука оперативног особља ТЕ „Костолац Б“, тестирања опреме, функциналне пробе и провера рада постројења у свим режимима рада са оптимизацијом рада. Потом следи пробни рад са прљавом замазућеном и зауљеном водом.

– Радови на трећем постројењу за пречишћавање отпадних вода након одсумпоравања и хемијске припреме воде, капацитета два пута по 45 кубика на сат, су такође у завршној фази. Пуштање прљаве воде кроз постројење планира се у јануару 2021. године. У току је и монтажа локалних сепаратора уља, који се постављају на атмосферској канализацији – навела је Велимировић.

Вода се у термоелектрани користи као радни и технолошки флуид у различитим видовима и за различите потребе. Као радни флуид вода се користи у процесу производње електричне енергије, као транспортни флуид, за загревање и хлађење, за противпожарне сврхе, за разна прања у оквиру термоелектране, као и за санитарне потребе запослених. Током процеса одсумпоравање димних гасова (ОДГ), настају отпадне воде оптерећене сулфатима, хлоридима, нитратима, суспендованим честицама гипса и другим загађујућим материјама.

– Изградњом  овог децентрализованог  Постројења  за пречишћавање  отпадних вода из ТЕ „Костолац Б“, омогућиће се да се отпадне воде из термоенергетских блокова Б1, Б2 и будућег Б3 пречисте на ниво усаглашен са одредбама националног законодавства из области животне средине и Оквирном директивом о водама 2000/60/EC WFD. Тиме се омогућава смањење загађења реке Млаве и подземних вода, а самим тим се утиче на побољшање укупне ситуације везане за животну средину –  истакла је Велимировић.

Укупна вредност овог пројекта је 5,5 милиона евра, од чега Европска унија финансира износ од 4,6 милиона евра, а ЈП ЕПС кофинансира око 0,9 милиона евра.

Извођачи

Лидер конзорцијума који изводи радове на реализацији овог сложеног пројекта је SADE CGTH, из Француске. Чланови су Veolia Water Solutions&technologies из Београда, Veolia Water S.T.I. из Француске, Veolia Water Solutions&technologis из Румуније, SRL и „Енерготехника-Јужна Бачка“ из Новог Сада. Поред ових фирми извођење грађевинских и машинских радова изводи конзорцијум фирми „Делта инжењеринг“ са београдском фирмом „Хидро Тан“.

Извор: „Енергија  Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!