Ремонти у термосектору у Костолцу: Б1 синхронизован на мрежу

У ремонту блока Б1 учествовало је више од 20 фирми извођача радова

Ремонт блока Б1 почео је 16. маја, а завршио се 14. јуна, после чега је овај термокапацитет синхронизован на електроенергетску мрежу „Електропривреде Србије“. Реализација плана ремонта захтевала је велико ангажовање свих запослених у ТЕ „Костолац Б“:

Сектор одржавања ТЕ „Костолац Б“ ангажован је у ремонтима Б1 и Б2 са свим расположивим ресурсима. Свака служба у оквиру Сектора одржавања ангажована је на активностима у оквиру својих надлежности уз међусобну координацију са другим службама Сектора одржавања како би се све ускладило и синхронизовало. Веома је битна и сарадња између Сектора одржавања и Сектора производње у току извођења ремонтних активности. Оценио бих сарадњу са колегама у току ремонта као добру и конструктивну – рекао је др Далибор Стевић, главни инжењер Сектора одржавања у ТЕ „Костолац Б“.

У ремонту блока Б1 учествовало је више од 20 фирми извођача радова. Ове фирме су ангажоване по појединачним уговорима и обављају радове који су у надлежности различитих служби у Сектору одржавања. Уговорене ремонтне активности реализују се и координирају између извођача радова и служби Сектора одржавања. На турбогенераторском постројењу блока Б1 урађен је преглед лежајева и вентилских комора турбине, ремонт напојних пумпи, пумпи расхладне воде и пумпи техничке воде. Реализоване су и ревизије пумпи регулационог уља турбине и помоћне уљне пумпе турбине, као и замена дела цеви на кондензатору, као и ревизије система за чишћење кондензаторских цеви ?Taprogge? и арматуре високог, средњег и ниског притиска, као и баждарење вентила сигурности и ремонт постројења за хемијску припрему воде и компресора инструменталног и техничког ваздуха.

На котловском постројењу блока Б1 урађен је ремонт цевног система котла и система ослањања, као и испитивања без разарања на цевном систему котла и цевоводима високог притиска и термоизолатерски радови. Урађен је и ремонт млинова, канала аеросмеше, РЕЦ канала, линије транспорта угља, регенеративног загрејача ваздуха, гасно-ваздушног тракта и замена компензатора у каналу димног гаса. Обавељен је ремонт озида, вентилатора свежег ваздуха, вентилатора димног гаса и вентилатора хладног димног гаса, као и ремонт система одшљакивања, машинског дела електрофилтера и система за транспорт пепела и шљаке.

На електроенергетском делу блока урађен је ремонт трансформатора, високонапонских електромотора, нисконапонског развода и инсталација, као и ремонти електричних заштита, развода сигурносног напона и ремонт електрофилтера.

На опреми мерења и регулације урађен је ремонт мерне опреме у пољу, опреме за специјална мерења, електромоторних погона, хидрауличких погона, ремонт пнеуматских погона и ремонт система за анализу гасова на излазу из котла.

На постројењима за управљање, рачунаре и сигнализацију ремонтован је управљачки систем, систем за заптивање регенеративног загрејача ваздуха, као и подешавање вентила и клапни. Од грађевинског одржавања урађена је санација димњака и санација дренажног цевовода у базену техничке воде.

Извођачи

У овом послу учествовали су „Феромонт инжењеринг“, ТЕ „Косово Обилић“, „ИЦИ“ из Земуна и „МИС систем“ из Ченеја, „Контрол инспект“ из Београда, „ПРИМ Костолац“, „ИМП Аутоматика“ из Београда, Институт „Никола Тесла“, „Мелпо“, „Електроремонт“из Суботице, „Термоопрема“ из Београда, „Информатика“, „BraumSystems“, „РМС“, „Сименс“, „Petroprocess“ из Новог Сада, „МЕРИС“, „МХС Тим“ из Чачак, „Про ТЕНТ“ са подизвођачима „DM Weldingindustry“ и „ЛМ Металмонт“ из Обреновца, „Димничар“ из Београда са подизвођачем „Јастребац димњаци“ из Смедерева, „Messer“, „Apavevertech“, „Термопорд“, „ПДВ Инжењеринг“ из Ваљева Попучке, „Гоша Монтажа“ из Велике Плане.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!