ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацртa Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одржаће се у периоду од 16. маја 2020. године до 22. маја 2020. године.

Извор фотографије: pozarevac.rs/

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: marko.savic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу o нацрту   Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину“.

Дана 22. маја 2020. године у 11:00 сати одржаће се отворени састанак у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!