Напредовање откопне механизације копа „Дрмно“

Уговорена вредност радова износи више од 770 милиона динара

Испред фронта напредовања рударске откопне механизације Површинског копа „Дрмно“ у току су радови на изградњи 17. линије бунара за дубинско предодводњавање угљеног лежишта. Посао који је поверен запосленима Привредног друштва „Георад“, кренуо је почетком априла и за месец дана избушено је 16 од укупно 62 бунара колико ће радити у склопу 17. линије. Пројектовани капацитет објекта за дубинско предодводњавање копа „Дрмно“ је 280 литара воде у секунди, а његова дужина је нешто мања од пет километара.

Гради се нова линија бунара

Уговорена вредност радова који треба да се заврше у јануару наредне године износи 770.443.029,69 динара. Поред извођења радова на бушењу бунара, њиховом машинском и електро опремању, планирано је и постављање одводног гравитационог цевовода који се састоји од два крака. Један се улива у новоизграђено корито Дунавца на западу, а други у горњи део рукавца Дунавца, на истоку. Пројектована дуж?ина цевовода је око 4.500 метара – рекао је Младен Војнић, водећи инжењер хидрогеолошког надзора у огранку „ТЕ-KО Kостолац“.

Упоредо са радовима на изградњи објекта граде се и неопходни пратећи инфраструктурни објекти. По завршетку радова нова линија за дубинско предодводњавање биће спојена са Диспечерским центром за даљинско управљање и надзор објеката за одводњавање на копу „Дрмно“.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!