Изградња инфраструктуре за напредовање радова на копу „Дрмно“

Нова трафостаница у септембру

Укупна вредност комплетног пројекта изградње ТС „Рудник 4“ је 750 милиона динара, које финансира ЕПС из сопствених извора

Радови на изградњи трафостанице „Рудник 4“ који су почели крајем октобра одвијају се у континуитету и према предвиђеној динамици чак и у ванредном стању. Степен готовости прве фазе радова је око 65 одсто.

Реч је о трафостаници снаге 32 MVA (2×16 MVA), напона 110/6 kV, која ће снабдевати електричном енергијом рударску механизацију и опрему која ће радити у западном делу угљеног лежишта ПК „Дрмно“.

Према речима Александра Златковића, пројект-менаџера за изградњу трафо постројења, пројекат се реализује у две етапе. Прва фаза обухвата радове на изградњи далековода 110 kV у дужини од 2,3 километра од разводног постројењa 110 kV ТЕ „Костолац Б“ до ТС „Рудник 4“ и ТС „Рудник 4“ 110/6 kV. Рок за завршетак ових радова је10 месеци од дана увођења извођача радова у посао. Према очекивањима Златковића радови треба да се заврше у року, током јула ове године.

Да би се објекат пустио у рад мораће да се сачека завршетак послова предвиђених за другу фазу реализације пројекта који се односе на: изградњу прикључка, односно проширење и реконструкцију разводног 110 kV постројења у власништву ЕМС-АД у ТЕ „Дрмно“, пројектовање и изградњу ваздушног прикључног вода у дужини од 600 метара који пролази кроз круг Термоелектране „Костолац Б“ до разводног постројења 110 kV у ТЕ „Дрмно“. Ово је веома компликован захват јер се вод напона 110 kV мора провући испод водова 400 kV постојећих блокова Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“. Напоменуо бих да је у току набавка каблова и постројења напона 6 kV за напојну мрежу из ТС „Рудник 4“ према БТО системима који ће се из ње напајати електричном енергијом. Укупна вредност комплетног пројекта је 750 милиона динара које финансира ЕПС из сопствених извора – рекао је Златковић.

Набавку опреме за трафостаницу обавља „Сименс“. Радове на изградњи ТС изводи „ЕТ Јужна Бачка“, а набавку опреме и радове за далековод (етапа 1) врши фирма „Електроисток изградња“.

Пројектовање, набавку опреме и радове за ваздушни прикључни вод (ЕТАПА 2) изводе заједно фирме: „Електроисток изградња“ и „Елмод Инжењеринг“

Заједнички посао

Проширење и реконструкцију РП 110 kV у ТЕ ?Костолац Б? у власништву ЕМС-АД, заједнички раде – ЕТ “ Јужна Бачка“ и „Електроисток изградња“.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!