Динамичнија изградња бунара за дубинско одводњавање лежишта ПK „Дрмно“

Динамичнија изградња бунара за дубинско одводњавање лежишта Површинског копа „Дрмно“ је од великог значаја у погледу стварања предуслова за ефикасан рад и напредовање рударске механизације. Испред правца кретања рударских машина у зони Храстоваче завршени су радови на геолошким и хидрогеолошким истраживањима за две нове линије бунара ЛЦ 12 и ЛЦ 18 испред фронта радова рударске механизације на тој локацији. Урађене су подлоге, а после тога се кренуло са израдом пројектне документације. Извесно је да ће се у наредној години, како нам је речено у Служби за инвестиције у рударском сектору Огранка „ТЕ-KО Kостолац“, градити линија ЛЦ 17 са 62 бунара.
Жеља нам је да што пре почне изградња нове линије бунара, јер је време веома важан фактор у поступку исушивања лежишта – рекао нам је Младен Војнић, шеф Службе геолошког и хирогеолошког надзора.

 

 

Траса линије 17 пролази кроз шумовит терен на источном и западном делу коридора нове линије бунара и зато ће прво почети радови на крчењу терена, који су поверени Привредном друштву РИО из Kостолца. Затим ће да уследи изградња неопходних инфраструктурних објеката, као што су приступни путеви, израда трасе за бушење бунара и припадајући цевовод – додаје Војнић.
За несметано напредовање рударске механизације од великог значаја је и чињеница да су завршени радови на исушивању мелиорационог канала у дужини од око пет километара, који је најближи вршној етажи Површинског копа „Дрмно“. У наредном периоду наставиће се и са чишћењем терена од пањева у циљу стварања адекватних услова за рад багера у овој зони лежишта копа „Дрмно“.

Ревитализација пијезометарске мреже

Урађен је пројекат ревитализације пијезометарске мреже за ПK „Дрмно“, који има за циљ побољшање мониторинга режима подземних вода, објашњава Јован Здравковић. Само бушење нових пијезометара извешће се језгровањем слојева у циљу поновног сагледавања литологије терена. Нови подаци, добијени истражним бушењем, пружиће значајније информације за побољшање система одводњавања и евентуалне могућности примене нових и напреднијих техничких решења одводњавања површинског копа.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!