Председник Градске општине Костолац Серџо Крстаноски о буџету за 2020. годину

На 16. редовној седници Скупштине ГО Костолац, усвојена је Одлука о буџету за 2020. годину. Према речима председника Градске општине Костолац Серџа Крстаноског буџет је реалан, избалансиран, и водило се рачуна да сви буду заступљени. Укупни приходи и примања планирани су у износу од 343.070.060,00 динара, као и расходи и издаци, који су утврђени у истом износу.

Крстаноски је истакао да је захваљујући средствима из Града Пожаревца, Градска општина Костолац у 2019. години реализовала све што је било планирано, односно више од 70 % капиталних инвестиција, што представља највећу реализацију од оснивања костолачке општине.

 

 

Буџет ГО Костолац за 2020 годину планирани су приходи по основу трансфера од других нивоа власти у износу од 163.874.497,00 динара и исти учествују у укупним приходима и примањима са 47%. Остатак чини капитални трансфер из града у износу од 179.195.563,00 динара са 52%. 

Текући расходи за Градску општину Костолац за 2020. годину износе 163.874.497 динара, и односе се на текуће функционисање, управе ГО Костолац.

Капитални издаци износе 179.195.563,00 динара и највећим делом се односе на топлификацију Градске општине Костолац  (по Програму буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца у 2020. години у износу од 179.195.563.00 динара).

 

 

Највећи део средстава за капиталне пројекте односи се на изградњу фекалне канализације у следећим улицама:

 • Партизанско сокаче – 3.018.132,00 динара 
 • Базенска улица – 5.094.624,00 динара
 • Војводе Путника 2 – 3.520.000,00 динара
 •  Хаљдук Вељкова,Краља Петра 2 и 3 део – 21.779.076,00 динара
 • Вука Караџића 1 2 3 Сутјеска – 12.971.838,00 динара
 • Фекална канализација насеља Канал – 49.602.975,00 динара
 • Пројекат фекалне канализације насеља плажа 480.000,00 динара

Паралелно са капиталним пројектима и инвестицијама  радиће се и на решавању проблема наших суграђана, пре свега уклањање надвожњака – моста. Након поднете иницијативе Огранку „ТЕ КО Костолац” да се ГО Костолац без накнаде пренесе мост у власништво, извршиће се примопредаја, тако да се може приступити процедури за уклањање. 

  • Радимо и на решавању  проблема аутобуске станице  заједно са ПД  „ Аутотранспорт” с обзиром да је објекат у у њиховом власништву. На њихову иницијативу смо код надлежних служби Градске управе Града Пожаревца покренули иницијативу за измену Плана генералне регулације Костолца у погледу намене парцеле на којој се овај објекат налазибудући да је намера овог привредног друштва давање у закуп земљишта неком од великопродајних трговинских ланаца.
  • Паралелно са тиме радићемо на уређењу осталих инфраструктурних објекта имамо ГОТОВ пројекат за реконструкцију фудбалског стадиона „Бора Бека” ,
  • Планирамо да решимо проблем хотела и самачких зграда на самом улазу у Костолац где радимо пројекте  везане  за  најсиромашније и најстарије  суграђане -пензионере  за (изградњу кућа) ;
  • Помажемо грађанима  у легализацији  и  озакоњењу  објеката  у Костолцу као и
  • И оно најважније запошљављање  младих људи у Костолцу и околини са завршетком  новог Б-3 блока од 350 MW и повећањем производње  угља на копу Дрмно, отвара се могућност за  новим радних места, што повлачи  бољи  животни стандард посебно младих људи који могу да оснују своје породице
  • Сви пројекти који се реализују у нашој општини сасвим сигурно допринеће  бољој и сигурнијој будућности наших суграђана.

-Као председник Градске општине Костолац истичем да је наш стратешки циљ створити једну уређену  Градску  општину где ће сваки део Костолца добити чисту пијаћу воду, канализацију, грејање и асфалт. Такође за развој наше општине врло је важно адекватно промовисати туристичке потенцијале нашег града и подржати даљи развој културе и спорта у Костолцу .

Градска општина   Костолац је  пример   једне успешне локалне самоуправе, а све је то резултат добре сарадње са Градом  Пожаревцем,  а све то у циљу остваривања  добробити свих наших суграђана.

 У то име нека нам и наредна  2020 година буде  година успеха како  на личном тако и на  професионалном  план , година  са  пуно здравља  љубави   среће  година  са  пуно  узајамне толеранције у животу – , рекао је председник Градске општине Костолац Серџо Крстаноски.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!