Енергетска ефикасност као један од приоритетних циљева Електропривреде Србије

У просторијама огранка „ТЕ – KО Kостолац“, у среду, 25. децембра одржана је едукативна радионица, под називом „Енергетска ефикасност као један од приоритетних циљева Електропривреде Србије и коришћење овог потенцијала“.

Електропривреда Србије је посвећена повећању енергетске ефикасности свих производних капацитета и увођењу система енергетског менаџмента у свим огранцима-електранама. Резултат повећане енергетске ефикасности су значајне новчане уштеде, али не треба занемарити и директан утицај на очување животне средине. Просечно домаћинство у Србији троши 50 одсто више електричне енергије у односу на просек ЕУ. Да бисмо сачували природне ресурсе за будуће генерације неопходно је да смањимо потрошњу електричне енергије.

 

 

Радионицу је водио Душан Игњатовић, доцент на Kатедри за зелену архитектуру Архитектонског факултета. Он је том приликом говорио о енергетској ефикасности стамбених зграда и кућа у Србији. Према његовим речима сви који праве нове зграде законски су условљени да објекти морају да буду енергетски ефикасни.

-Највећи проблем представљају већ постојеће зграде или куће. Истраживања која су спроведена треба да послуже као основа пре свега стручњацима, а онда и грађанима да они могу пратећи резултате пројекта сами проценити, кроз развијене алате колики су потенцијали уштеде, колике су инвестиције, а на држави је да целу активност промовише и на неки начин да је спонзорише било кроз инвестициону помоћ, смањење пореских стопа или на неки други начин-, рекао је Игњатовић.

 

 

Национална типологија стамбених зграда Србије представља категоризацију стамбених зграда према карактеристикама које омогућују процену тренутног стања њихове енергетске ефикасности и могућности унапређења. Софтвер „Типологија стамбених зграда Србије“ служи као један од извора информација при изради планова енергетске ефикасности, кроз могућност прегледа и коришћења података о карактеристичним стамбеним зградама на националном и локалном нивоу, и испитивање могућности унапређења њихове енергетске ефикасности, процени потребних улагања и потенцијалних уштеда потребне енергије за грејање што може служити као основ за доношење стратешких одлука у погледу обнове зграда.

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енерегетске ефикасности су изолација простора који се греје или хлади, замена дотрајале или неефикасне столарије, замена или уградња ефикасних система за грејање, климатизацију и вентилацију,
уградња мерних и регулационих уређаја, замена необновљивих енергената обновљивим, замене енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!