Едукација деце о екологији и заштити животне средине

У понедељак, 18. новембра 2019. године у Основној школи „Јован Цвијић“ у Костолцу, одржана је радионица под називом „Заштита животне средине” у организацији „Психолошког центра”, „Радио Стил”-а и наставничког кадра школе. Радионицу је водила Оливера Хајровић психолог.

Учесници су били ученици од петог до осмог разреда, чланови Ђачког парламента и Вршњачког тима. Деца су том приликом упозната са основним еколошким појмовима и еко-материјалима и кроз вођену игру и рад испољавала своју креативност и идеје.  Учесници су били су распоређени у три групе, а свака група је добила улогу чувара једног елемента природе: воде, земљишта и ваздуха. Након краткотрајног уводног излагања водитеља радионице, ученици су приступили заједничком размишљању и тражењу одговора на постављена питања.

 

 

Група „Чувара воде” је као главне загађиваче воде навела отпадне воде које потичу из фабрика и домаћинства, као и отпад који људи бацају у воду и на обале река. Водени саобраћај такође је наведен као могући загађивач у ситуацијама када нафта из оштећених бродова исцури и доведе до тровања и масовног угинућа риба и других водених организама. Како се загађена вода не може користити нити за пиће нити за наводњавање пољопривредних површина, веома је важно предузети свеобухватне  мере њене заштите, а као најважније ученици су издвојили следеће поступке: постављање филтера на местима где се изливају отпадне воде, смештање депонија даље од водотокова и масовно пошумљавање које чува земљиште од ерозије. Посебно је истакнута важност штедње и рационалног коришћења воде, јер што је мања њена потрошња, мања је и потрошња енергије која је потребно за њену производњу те је тиме смањено загађивање животне средине.

Дискусију о могућим начинима загађивања земљишта водила је група „Чувара земљишта” чији су учесници као основне видове загађивања навели прекривање земљишта бетоном као што се то ради приликом изградње асфалтних путева и индустријских постројења, прекомерно коришћење вештачког ђубрива и пестицида, оштећење његове флоре, а као видове заштите истакли су чишћење отпада, рециклирање уместо бацања и пошумљавање.

Чланови групе „Чувари ваздуха” истакли су да дим из фабричких постројења и паљење депонија, а такође и пушење,  могу довести до плућних обољења, као и до загађења ваздуха и плућних обољења. Као добре мере за заштиту ваздуха истакли су постављање квалитетних филтера на фабричким постројењима и коришћење „чистих” горива као што је то безоловни безнзин, а нарочито пошумљавање и штедњу електричне енергије. Кад год је то могуће, треба користити дневно светло јер његова производња не загађује животну средину.

У  завршном делу радионице, свака група је написала по једну еколошку разгледницу својим родитељима и наставницима, друговима, градским властима и свим грађанима Костолца и самим тим дала еколошке предлоге о томе шта би то они могли да ураде како би наше окружење било лепше и здравије, и како би они сами могли у томе да дају свој допринос.

Код деце је веома важно развијање свести, стицање знања о околини, природи као и изграђивање позитивних ставова о околини. Одржавањем радионице еколошка свест подигнута је на виши ниво код учесника пројекта, а све у циљу очувања и унапређења услова за живот у локалној заједници.

Радионицу спроводи „РАДИО СТИЛ” у оквиру пројекта који носи назив „Едукација деце о екологији и заштити животне средине“ подржаног од стране Градске општине Костолац.

Циљ пројекта је да се анимирају деца и да се подигне свест о важности здравог живота.  Позитивна промена огледаће се у освешћивању младих и њиховом мотивисању да размишљају о свом утицају на окружење, чиме би деца својим позитивним примером утицала на родитеље који не ретко запоставају васпитање своје деце из области заштите животне средине.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!