Ремонтна сезона ТЕ „Костолац Б”: Улагање у заштиту животне средине

На блоку Б1 већ су уграђене примарне мере за редукцију емисије азотних оксида

У склопу предстојећег ремонта у ТЕ „Костолац Б”, на блоку Б2 биће примењене примарне и секундарне мере за редукцију азотних једињења, које ће у знатној мери утицати на смањење емисије ових гасова. Енергетика подразумева производњу електричне енергије и максималну заштиту животне средине, што захтева и модернизацију свих сегмената постројења.

Овогодишњи ремонт на блоку Б2 трајаће 165 радних дана. Предвиђено је да блок уђе у ремонт 1. јула. У оквиру свих захвата који ће бити урађени, посебно се издваја уградња примарних и секундарних мера за редукцију емисије азотних оксида. Ради се о изузетно сложеном техничком захвату који је захтевао брижљиво планирање − рекао Жељко Илић, директор ТЕ „Костолац Б”.

 

 

На блоку Б1 у овој електрани већ су уграђене примарне мере за редукцију емисије азотних оксида.

На блоку Б2 предстоји ове године прво имплементација примарних мера, а затим уградња секундарних мера за редукцију емисије азотних оксида. Због великог степена техничке сложености, секундарне мере ће се извести у две фазе. У оквиру секундарних мера имамо изградњу нових објеката која захтева додатне дозволе. Конкретно, биће изграђен резервоар за реагенс, које је обавеза инвеститора, а сва остала инсталација од резервоара према котлу је обавеза извођача радова – каже Илић.

Имајући у виду дозволе и време за које треба да их издају надлежна министарства, ове године неће бити завршени секундарни радови.

Завршетак уградње секундарних мера биће 2020. године, самим тим и гаранцијска испитивања, коначна, биће завршена у 2020 години. Ове године биће завршене примарне мере на блоку Б2 и гаранцијска испитивања. Реч је о великом пројекту који ће значити и знатно ангажовање компанија које се баве овом врстом посла – рекао је Илић.

На блоку Б1 биће реализован стандардни ремонт у трајању од 30 радних дана, тако да се ремонт блока Б1 и Б2 преклапају око 15 дана. Од изузетног значаја је преклапање које ће трајати 15 дана, што омогућава да се обави и ремонт заједничких постројења.

Поузданост рада блокова увек зависи од квалитетно урађених ремонта. Висок степен бриге о постројењима омогућава да се број непланираних застоја сведе на минимум, а планови производње реализују у целини.

Комплексно на Б2

Треба поменути да ће ове године на блоку Б2 бити урађен капитални ремонт турбине.

Посао је добио „Џенерал електрик” и за то је потписан уговор. Велики посао је и замена дела међупрегрејача 1, као и захвати у котлу који се раде на вишим котама. Активности су бројне, а послови сложени за овај ремонт на блоку Б2. Све то условљава да се ремонт ради са високим степеном координације свих ангажованих, и наших запослених и извођача радова. Потписан је ових дана и уговор за опрему за напојне пумпе. Имамо и стандардне захвате које ћемо урадити у склопу ремонта на овом блоку – рекао је Илић.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!