Kop „Drmno” u korak sa vremenom: Dispečerski centar za novo doba

U okviru izgradnje novog, šestog BTO sistema, u delu elektroprojektovanja „Paketa 2” predviđena je izgradnja dispečerskog centra razvojnog tipa, koji će dalјim ulaganjima moći da se proširuje na ostale rudarske sisteme

Na Površinskom kopu „Drmno” počela je izgradnja dispečerskog centra za novi, šesti rudarski sistem. U toku su građevinski radovi na prostoru za smeštaj savremene opreme dispečerskog centra za nadgledanje i upravlјanje radom, kako novim, tako i ostalim rudarskim sistemima u proizvodnom procesu.

Prvi korak u modernizaciji dispečerskog centra započeo je realizacijom projekta iz kineskog kredita koji se odnosi na proširenje proizvodnje kopa na 12 miliona tona uglјa godišnje – rekao je Zoran Miladinović, glavni inženjer elektroodržavanja na kopu „Drmno”.

U okviru izgradnje novog šestog BTO sistema, u delu elektroprojektovanja „Paketa 2”, predviđena je izgradnja dispečerskog centra razvojnog tipa, koji će dalјim ulaganjima moći da se proširuje na ostale rudarske sisteme. Koncept koji je u fazi realizacije obuhvata: tehnološku kontrolu celog šestog BTO sistema od radne stanice za pokretanje sistema do kontrolnog centra bagera, transportera, odlagača i TS „Rudnik 5”. Predviđeno je i postavlјanje interfonske infrastrukture na celom šestom BTO sistemu, kao i radio-komunikacije.

 

 

Centar će obezbediti stalno praćenje proizvodnih rezultata, statusnog stanja opreme, pamćenje događaja tokom godine, objedinjenu protivpožarnu detekciju, sistem otprašivanja i veliku energetsku efikasnost proizvodnih kapaciteta. Da bi sve funkcionisalo, potrebno je da se oformi komunikaciona mreža sa optičkim kablom dužine 12 kilometara. Ovakvim povezivanjem svi proizvodni kapaciteti postaju jedna celina u sistemu nadzora i upravlјanja. Novi bager „SchRs 1400” i odlagač „PA 8500” bežičnim linkovima biće povezani u ovaj optički prsten − rekao je Miladinović.

Obezbeđenje prostora za ovakav projekat je veoma zahtevan posao. Potrebno je da se stvore pogodni uslovi i za rad lјudi i za funkcionisanje opreme. Sve neželјene promene i narušavanje radnih uslova odmah će se alarmirati na SCADA sistemu dispečerskog centra. Stvaranja jedinstvenog dispečerskog centra PK „Drmno” zahteva međusobno povezivanje više paketa savremene opreme i realizaciju više uzajamno povezanih projekata. Sektor elektroodržavanja, grupa za građevinske poslove u „TE-KO Kostolac“, zajedno sa najvišim menadžmentom EPS-a, daju ogroman doprinos. Posle realizacije projekta sasvim je sigurno da će kop „Drmno” biti jedan od najsavremenijih na ovim prostorima i lider u implementaciji savremenih tehničko-tehnoloških rešenja u ovoj oblasti.

Saradnja s fakultetima

Na kopu „Drmno” realizovana su u prethodnom periodu dva velika i značajna projekta u saradnji sa domaćim visokoobrazovnim ustanovama i institucijama. Na kopu se s jednog mesta upravlјa sistemom za dubinsko predodvodnjavanje kopa, u koji je povezano više od 300 bunara, a formiran je i jedinstveni centar za praćenje i upravlјanje radom mašina pomoćne mehanizacije putem sistema za satelitsko praćenje.

 

Izvor: „Energija Kostolac”

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!