Edukacija službenika Gradske opštine Kostolac o prevenciji terorizma i postupcima u slučaju terorizma i drugih vanrednih situacija i događaja

Centar za krizni menadžment i pregovaranje iz Beograda, održao je u četvrtak, 6. decembra edukaciju za zaposlene u Gradskoj opštini Kostolac o prevenciji terorizma i postupcima u slučaju terorizma i drugih vanrednih situacija i događaja.

Predavanje na temu Postupanje u slučajevima terorizma i drugih vanrednih situacija je održano u sklopu nacionalne strategije za borbu protiv terorizma, koja u svojoj nadležnosti predviđa edukaciju stanovništva i državnih službenika, podizanje bezbednosne kulture i rane identifikacije radikalizma koja dovodi do terorizma.

Ova tema poslednjih godina veoma aktuelna i važna za sve institucije i građane, a naročito za predstavnike lokalne samouprave koji na ovakve događaje treba prvi da reaguju.

 

 

Na samom početku predavanja prisutne je pozdravio predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski, naglasivši da je cilj edukacije na lokalnom nivou da se bezbednosna kultura, kao imperativ savremenog društva, podigne na viši nivo, kako bi se što brže reagovalo u vanrednim situacijama, a rezultat svega toga je da se  posledice svedu na minimum.

Aleksandar Lazarević, ekspert Centra za krizni menadžment i pregovaranje je tom prilikom govorio o postupanju i reagovanju u vanrednim situacijama za zaposlene u organima lokalne samouprave, zatim o vanrednim situacijama i događajima, na nacionalnom i lokalnom nivou i funkcionisanju u takvim uslovima.

Prema rečima predavača Stefana Nicovića eksperta za terorizam, ovakav vid predavanja doprinosi edukaciji službenika, koji se na taj način upoznaju sa elementima terorizma, njihovom identifikacijom, postupcima, kao i prepoznavanju simptoma, kako bi se na pravi način identifikovali mogući nosioci terorizma u državi Srbiji.

 

 

Centar za krizni menadžment i pregovaranje organizuje obuku po jedinicama lokalne samouprave iz dve oblasti, prva je oko upravljanja vanrednim situacijama i vanrednim događajima na lokalnom nivou (elementarne nepogode i druge nesreće), a druga je iz oblasti terorizma.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!