Održana 11. redovna sednica Veća Gradske opštine Kostolac

Na 11. redovnoj sednici Veća Gradske opštine Kostolac, održanoj 24. oktobra 2018. godine, a kojom je predsedavao predsednik GO Kostolac, Serdžo Krstanoski,  većnici su između ostalog razmatrali zahteve građana za priključenje na toplifikacionu mrežu. Takođe doneta je i Odluka da će se problem lošeg grejanja u selu Petka rešiti balansiranjem celokupne mreže. Gradska opština Kostolac raspisala je javnu nabavku za balansiranje, tako da se rešavanje problema korisnika očekuje u toku grejne sezone.

Na sednici Veća data je saglasnost na razvojni plan MZ Klenovnik za period 2019. – 2022. godine. Planom je predviđeno asfaltiranje preostalih ulica u Klenovniku, realizacija postojećeg projekta kišna kanalizacija i bujične vode, izrada termoizolacione fasade na Domu kulture i zamena postojeće rasvete sa led rasvetom, izrada projekta kanalizacione mreže, postavljanje stolica na tribinama fudbalskog igrališta, projekat uređenja zelene površine Borumak sa stavljanjem funkcije česme sa izvorskom vodom, pošumljavanje obodnih površina pepelišta prema selu Klenovnik, obnova i restauracija svih spomenika i između ostalog i izrada dečijeg igrališta i teretane na otvorenom.

 

 

Na Veću je razmatrana molba Srpske pravoslavne crkvene opštine Novi Kostolac za izgradnju pravoslavne kapele na groblju u Kostolcu. Zaključak sa molbom i prilozima biće prosleđen Gradu Požarevcu na dalje postupanje i JKP „Komunalne službe“, Požarevac radi davanja izjašnjenja.

Takođe Veće je donelo Zaključak da se prihvata predlog za postavljanje uklonjenog autobuskog stajališta u ulici Bože Dimitrijevića bb kod Sportske hale u Kostolcu. Prilikom popločavanja trotoara u pomenutoj ulici uklonjeno je autobusko stajalište koje je inače predviđeno Odlukom Skupštine Grada Požarevca i do sada isto nije ponovo postavljeno. S obzirom da je uklonjeno stajalište bilo dotrajalo, ne postoji mogućnost ponovnog vraćanja istog. Odluka Veća GO Kostolac za postavljanje novog i modernijeg stajališta biće dostavljena Gradskom veću Grada Požarevca i JP „Parking servis“, Požarevac radi davanja prethodne saglasnosti.

Većnici Gradske opštine Kostolac su razmatrali molbu Srpske pravoslavne crkvene opštine Novi Kostolac za prenamenu sredstava, po ugovorima o dotaciji. Pošto radove na freskopisanju nije moguće izvršiti, sredstva će biti prenamenjena za izlivanje i elektrifikaciju crkvenih zvona. Razmatran je i predlog za razrešenje i imenovanje članova Radnog tela za organizaciju i koordinaciju rada  Mesnih zajednica Petka, selo Kostolac, Klenovnik i Ostrovo. Takođe Veće je donelo Zaključak da se prihvata predlog za prodajna mesta na manifestaciji „Čarobni decembar“ i to na prostoru ispred Sportske hale između ulica Bože Dimitrijevića i Stevana Nemanje.

Dnevni red sa jedanaeste redovne sednice Veća Gradske opštine Kostolac možete pogledati OVDE.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!