EPS: Nastavak unapređenja bezbednosti na radu

Jesenji program osposobljavanja odvijaće se u devet termina, do 6. decembra ove godine

Krajem septembra nastavljene su obuke o bezbednosti i zdravlju na radu u tehničkim centrima „Elektroprivrede Srbije“ za radnike elektomonterske struke. Predstavnici iz svih tehničkih centara EPS-a, stručnjaci različitih specijalnosti, na sastanku održanom u ogranku Loznica, predložili su tekst objedinjnog programa obuke za tehničke centre EPS-a. Konačan tekst programa, sa prilogom, termin-planom, brojem grupa, spiskom predavača za ciklus jesen–zima 2018, jednoglasno je usvojen i biće implementiran u jedinstveni program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u JP EPS.
Predavači će biti podeljeni prema temama koje su opisane u programu. Za izbor predavača bitno je da su angažovani na poslovima i sertifikovani za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, da su po struci elektroinženjeri, psiholozi i lekari − kaže Danijela Jović Pišot, glavni pravnik u Sektoru za održavanje elektroenergetskih objekata i mernih mesta u EPS-u.
Ona napominje da se ovaj program odnosi na sve zaposlene u tehničkim centrima „Elektroprivrede Srbije“, ne samo na elektromontere. Program je naročito važan za zaposlene elektromonterske struke, koji prema zakonu svake tri godine pohađaju, a provera znanja radi se na godišnjem nivou.
Jesenji program osposobljavanja odvijaće se u devet termina, do 6. decembra ove godine. Iz pet centara, Novi Sad, Beograd, Kraljevo, Niš i Kragujevac, u Nastavno-obrazovnom centru „Norcev“ na Fruškoj gori, programom osposobljavanja biće obuhvaćeno 552 elektromontera. Obuku će sprovoditi 24 predavača, instruktora za bezbedan i zdrav rad.
Za posebni deo programa, i to za rad elektroenergetskim objektima, zaduženi su Žarko Mandić, direktor Odseka za tehničke usluge Prokuplje, Milan Radujkov, vodeći stručni saradnik u Tehničkom centru Novi Sad, kao i Miloš Hadžić, direktor Odseka za tehničke usluge Beograd Centar.
Među predavačima su i psiholog Dragana Boranijašević i lekar Ivana Nikolić. Radni tim zaslužuje sve pohvale, ne samo zbog znanja i iskustva koje su nesebično prezentovali polaznicima već i zbog entuzijazma, jer svi oni, pored ovog rada, paralelno obavljaju i svoje redovne aktivnosti.
Poslodavac ima zakonsku obavezu da zaposlenog osposobi za bezbedan i zdrav rad, da ga upozna sa svim
vrstama rizika na poslovima, kao i o konkretnim merama za bezbedan i zdrav rad u skladu sa aktom o proceni rizika. Osposobljavanje se radi teorijski i praktično, uz obaveznu proveru stečenih teorijskih i praktičnih znanja. Trajanje osposobljavanja zavisi od poslova koje zaposleni obavlja, opasnosti, štetnosti i preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad, a sprovodi se u skladu sa usvojenim planom i programom, prema predviđenim terminima i satnicama.

 

 

Veliki tim

Pošto rad na organizaciji predavanja zahteva veliko angažovanje, mimo pomenutih zaposlenih, kao predavači u obuci učestvuju Maja Jovanović i Slavica Stojiljković iz Tehničkog centra Beograd, a iz Tehničkog centra Novi Sad Mirko Petrović. Tehnički centar Niš zastupa šest predavača, i to Žarko Mandić, Vladica Aleksić, Dušan Stošić, Aleksandar Jović, Jovica B. Đorđević i Mario Đokić.
Tehnički centar Kraljevo zastupaju Saša Milutinović, Marko Tomić, Branko Veselinović, Vladimir Kostić, Branko Murić i Darko Gavrilović. Pet predavača iz Tehničkog centra Kragujevac su Predrag Dunčić, Dejana Kruškonja, Zoran Kovačević, Nemanja Žugić i Radmila Bogdanović, navodi Danijela Jović Pišot.

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!