Održana 4. redovna Sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac

 

Četvrta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u utorak, 25. septembra 2018. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici kojom je predsedavao Rajko Božić prisustvovalo je sedamnaest odbornika.

Po usvajanju zapisnika sa 3. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

  1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period 01.2018. – 30.06.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Povelje “Đorđe Vajfert”, Zvanja počasnog građanina Kostolca i nagrade Đak generacije Gradske opštine Kostolac;
  3. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program Ustanove Kulturno – sportski centar “Kostolac” za 2019. godinu;
  4. Izbor i imenovanje.

Kostolački odbornici usvojili su šestomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac. Prema podacima iz izveštaja, kostolački budžet je u ovom periodu ostvario suficit od 423 hiljade dinara.

Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac.

U periodu od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine ostvareni su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 69.121.000,00 dinara i ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u iznosu od 68.698.000,00 dinara, što znači da je ostvaren višak prihoda i primanja – budžetski suficit u iznosu od 423.000,00 hiljade dinara.

Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine planirani u iznosu od 290.576.000,00 dinara ostvareni su u ukupnom iznosu od 69.351.000,00 dinara što znači da je ostvarenje ukupnih prihoda na nivou cele Gradske opštine Kostolac bilo 23,79%. Rashodi i izdaci su od planiranih 298.437.000,00 dinara u posmatranom periodu izvršeni u iznosu od 68.698.000,00 dinara ili 23,02%.

Ukupna planirana sredstva po osnovu kapitalnih ulaganja planirani su u iznosu od 161.675.000,00 dinara, a za  za šest meseci realizovani su 10,65%, iz sledećeg razloga – Odlukom o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1, sredstva za kapitalne izdatke uvećana su čak za 58.744.000,00 dinara i u skladu sa navedenim izvršena je promena Plana nabavki i sprovedeni postupci, tako da se realizacija ovih sredstava za kapitalna ulaganja očekuje u narednom periodu, s obzirom da je Rebalans 1 usvojen na Skupštini Gradske opštine Kostolac 27. juna 2018. godine.

Dr Jasminka Đorđević -Miloradović iz Odborničke grupe „Iskorak – Dveri“ je tom prilikom naglasila da su pored objektivnih okolnosti, a to su da je prvi Rebalans urađen veoma kasno u šestom mesecu i da nije bilo dovoljno vremena da se raspišu na vreme Javne nabavke, kako bi se povećana sredstva koje je Gradska opština Kostolac dobila iz budžeta Grada Požarevca do šestog  meseca utrošila, izjavila  – „Za kapitalne investicije utrošeno je veoma malo, pa bi bilo lepo da nam član Veća zadužen za infrastrukturu pojasni kako i na koji način su za taj period trošena sredstva, odnosno, kada je raspisana Javna nabavka za utrošak sredstava za zimsko održavanje puteva. Mi smo na našim ulicama u Kostolcu izbrojali 167 neasfaltiranih rupa koje su nastale usled loših vremenskoh uslova i radova koji su izvođeni sredinom jula, a koji su tek sredinom avgusta privedeni kraju“. Takođe dr Jasminka Đorđević –Miloradović pitala je da li je pokrenuta Javna nabavka za zamenu, rekonstrukciju i formiranje novog drvoreda na području Kostolca i kada će se početi sa radovima.

Nikola Lazić, član Veća zadužen za infrastrukturu i zaštitu životne sredine pojasnio je dr Jasminki Đorđević –Miloradović da Javne nabavke za zimsko i letnje održavanje puteva sprovodi Grad Požarevac, a ne Gradska opština Kostolac. Ulogu nadzora nad tim poslovima obavlja JKP „Parking servis Požarevac“, koji ima ulogu upravljača tim putevima, a što se kvaliteta radova tiče nadzorni organ je nadležan da verifikuje da li je nešto dobro odrađeno ili nije – dodao je Lazić.

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski rekao je da je najveći problem u realizaciji kapitalnih investicija predstavljao Rebalans 1 koji je usvojen tek 27. juna na 3. sednici Skupštine. Rebalansom su uvećana sredstva kojima Gradska opština raspolaže za 58 miliona dinara i to za širenje toplifikacione mreže kao i  za zamenu, rekonstrukciju i formiranje novog drvoreda. Iz tog razloga se tek sredinom jula krenulo sa raspisivanjem Javnih nabavki, pa se u narednom periodu očekuje njihova realizacija.

„Završena je Javna nabavka za izgradnju fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici. Uradili smo kompletno nov projekat širenja toplifikacione mreže u krugu pijace, čija vrednost iznosi 40 miliona dinara. Kada budemo dobili lokacijsku i građevinsku dozvolu raspisaćemo i Javnu nabavku. Pomenuti radovi trebalo bi da se završe do kraja novembra ili početkom decembra, dok se radovi na zgradi Gradske opštine već se privode kraju. Javna nabavka za Zamenu, rekonstrukciju i formiranje novog drvoreda je već raspisana, a sam projekat će biti realizovan u naredne tri godine,  sredstva za njegovu realizaciju iznose 61 milion dinara. Preko 21 ulica će biti oplemenjena novim drvoredom, odnosno preko 1710 sadnica drveća biće zasađeno na teritoriji Kostolca. Od infrastrukturnih radova na teritoriji Gradske opštine Kostolac, koje finansira Grad Požarevac u iznosu od 51 milion dinara, realizovani su sledeći projekti: popločavanje trotoara u ulici Bože Dimitrijevića, zatim asfaltiranje sledećih ulica i to Radisava Božića u Petki, Desanka Maksimović na Kanalu, 15. Oktobar i Partizanska, Miloša Obilića u Ostrovu.  Završena je sanacija degradiranog terena usled pojave klizišta u Ulici kneza Miloša na Kanalu, a u pripremi je rehabilitacija leve strane Karađorđeve ulice u Kostolcu od nadvožnjaka pa do nove pumpe. Takođe naveo bih da je u pripremi i kapitalni projekat u Klenovniku – zaštita od površinskih voda“– rekao je Krstanoski i dodao da će se realizacija budžeta u drugoj polovini 2018. godine utrostručiti upravo zbog realizacije pomenutih kapitalnih projekata.

Na sednici Skupštine usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Povelje “Đorđe Vajfert”, Zvanja počasnog građanina Kostolca i nagrade Đak generacije Gradske opštine Kostolac. Na predlog Veća Gradske opštine Kostolac, odbornici su se saglasili da se pored nagrade Đak generacije dodeljuje i nagrada Sportista generacije. Pored toga vrednost nagrade Đak generacije povećana je sa 50.000,00 na 70.000,00 hiljada dinara, dok je za Sportistu generacije iznos nagrade 35.000,00 dinara.

Skupština  Gradske opštine Kostolac prihvatila je i Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program Ustanove Kulturno – sportski centar “Kostolac” za 2019. godinu.

Direktorka Kulturno sportskog centra Kostolac, Jelena Šamanc je tom prilikom iznela pred odbornicima Plan i program ove ustanove najavivši za 2019. godinu bogat i sadržajan pozorišni, dečiji i muzički program, književne večeri, amaterske smotre, manifestaciju “Kostolačko kulturno leto”, likovne kolonije i Korok festival.

Poslednja tačka bila je  Izbor i imenovanje predsednika Upravnog odbora Ustanove Kulturno – sportski centar “Kostolac”. S obzirom da je dosadašnja predsednica Upravnog odbora pomenute ustanove, Suzana Marković, podnela pismenu ostavku, Komisija za imenovanje i razrešenje dala je predlog da se za predsednika Upravnog odbora  imenuje Živko Gošev.

Dalibor Ilić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac je tom prilikom naveo da je Živko Gošev, kvalitetan i odgovoran kulturni radnik, koji nije stranačka ličnost, a dosta vredi, što pokazuje i činjenica da je pet godina bio predsednik Nadzornog odbora Centra za kulturu Grada Požarevca.

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski je nakon završetka sednice Skupštine odgovarao na pitanja koja su mu postavili odbornici na 3. redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac, održanoj 27. juna 2018. godine.

Na samom početku svog obraćanja predsednik Krstanoski je naglasio da je na 3. redovnoj sednici Skupštine pozvao i obavestio sve odbornike da u toku letnjeg perioda mogu da dođu u opštinu na konsultacije povodom pripreme finansijskog plana za 2019. godinu  kako bi izneli svoje predloge i dali sugestije. “Do dana današnjeg niko se od odbornika nije pojavio, mi smo većali i napravili konkretan plan za 2019. godinu, vezano za kapitalne investicije, putnu i komunalnu infrastrukturu” – dodao je Krstanoski.

Što se tiče navodnih tvrdnji koje su kružile na društvenim mrežama, da je opšinsko službeno vozilo Lada Niva, korišćeno 2.septembra 2018. godine u Majdanpeku za potrebe izbornog štaba Srpske napredne stranke, na dan lokalnih izbora, predsednik Gradske opštine Kostolac je dao sledeće obrazloženje. “Gradska opština Kostolac je 30. avgusta dobila zvaničan dopis od predsednika opštine Majdanpek, Dejana Vagnera u kome se navodi da zbog održavanja lokalnih izbora, a  za potrebe rada Opštinske izborne komisije, s obzirom na činjenicu da su biračka mesta na teritoriji pomenute opštine veoma razuđena, mole se predstavnici lokalne samouprave Gradske opštine Kostolac da pozajmicom teretnog vozila pomognu u sprovođenju izbora i radu izborne komisije, a troškove goriva snosiće opština Majdanpek. Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, predviđa proširenje okvira za ostvarivanje međuopštinske saradnje u Srbiji, a Gradska opština Kostolac je pravi primer primene tog zakona, koji predstavlja jedan od ključnih pravaca daljeg razvoja lokalne samouprave“ – istakao je Krstanoski.

Od većih kapitalnih projekata za 2019. godinu predsednik Krstanoski je izdvojio projekat skidanja mosta(nadvožnjaka) u Kostolcu i izgradnju dva kružna toka u Prvomajskoj ulici, jedan kod Ekon zgrade, a drugi u ulici Nikole Tesle. Vrednost svih radova 37.638.000,00 dinara. U 2019. godini planirano je i asfaltiranje devet ulica u sledećim naseljima Petka, Ostrovo, Kanal, Didino naselje i Kolište, a vrednost ovih radova iznosiće 46.100.000,00 dinara.

Pored asfaltiranja pomenutih ulica prioritet opštine biće i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže. Sredstva za putnu i komunalnu infrastrukturu obezbediće se iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca.

Veliki problem za meštane sela Stari Kostolac predstavlja izgradnja asfaltne baze, odnosno proizvodnog objekta – fabrike betona u samom centru sela. Predsednik Gradske opštine Kostolac je izneo da je upoznat sa ovim problemom i da se radi na njegovom rešavanju. Izvođaču će biti ponuđena lokacija za izgradnju asfaltne baze van naselja i kada izvođač bude dobio sve potrebne dozvole za drugu lokaciju tada će izvršiti i prebacivanje kompletne mehanizacije.

Predsednik je govorio i o novoj horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji koja će se raditi u ulici Bože Dimitrijevića od raskrsnice sa Prvomajskom ulicom tačnije od semafora pa do raskrsnice sa ulicom Veljka Dugoševića kao i u Partizanskoj ulici. U ulici Bože Dimitrijevića sa desne strane biće postavljena zaštitna ograda za pešake i uradiće se 14 novih pešačkih prelaza. Što se tiče Partizanske ulice , uradiće se novo stajalište za autobuse, zaštitna ograda i pet pešačkih prelaza kao i tri  prinudna usporivača brzine ili ležeća policajca.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!