Razvoj kostolačkog ugljenog basena: Uglja ima, i biće ga još

Zapadni deo kostolačkog ugljonosnog basena stručnoj javnosti je odavno poznat kao ležište sa značajnim
rezervama uglja. Istraživanja su obavljena od avgusta 2013. do februara 2014. godine. Nakon toga, urađen je Elaborat o rezervama i resursima uglja i šljunka u zapadnom delu Kostolačkog ugljonosnog basena.
Ovih dana radi se na grupisanju novih istražnih bušotina da bi se došlo do još pouzdanijih podataka o
količinama, kvalitetu i prostiranju ugljenih slojeva. Izvesno je da je reč o perspektivnom ležištu koje predstavlja budućnost energetike u Kostolcu. Pored uglja, u ovom ležištu
i znatna količina građevinski upotrebljivog šljunka i ogromne količine pijaće vode. Primer za to je izvorište Jagodica, koje se planira za vodosnabdevanje šire okoline Požarevca.

Tehničko-tehnološka i naučnostručna rešenja celine proizvodnog procesa na postojećim površinskim kopovima kostolačkog ugljonosnog basena koncipirani su u skladu sa strategijskim osnovama razvoja Republike Srbije – kažu u ogranku „TE-KO Kostolac“.
Model eksploatacije uglja u okviru ležišta „Kostolac-Zapad“ koncipiran je kao nastavak eksploatacije uglja sa projektovanim kapacitetom od devet miliona tona godišnje, odnosno kao zamenski kapacitet za eksploataciju uglja na Površinskom kopu „Drmno“.
Ugalj iz ležišta „KostolacZapad“ prvenstveno bi se koristio za proizvodnju električne energije. Postojeća upravna i ostala infrastruktura može se koristiti i za eksploataciju uglja u zapadnom delu basena. S obzirom na dugu tradiciju eksploatacije uglja, olakšano je obezbeđenje stručnih, kvalifikovanih kadrova i radne snage – objasnili su u ogranku „TE- KO Kostolac“.

Na osnovu svih parametara i uslova eksploatacije, ovo ležište je predisponirano za površinsku eksploataciju metodama i tehnikama koje su već u primeni, odnosno kontinualnim sistemima eksploatacije.
Projektovani sistem eksploatacije bio bi zasnovan na primeni rotornih bagera kao osnovne otkopne opreme. Ove sisteme karakterišu visoki kapaciteti proizvodnje, u ekonomskom smislu nešto veća ulaganja, ali niski troškovi po jedinici proizvoda.
Eksploatacija šljunka, koja bi se odvijala u okviru sistema otkopavanja otkrivke na planiranim površinskim kopovima, doprinela bi snižavanju troškova otkrivanja uglja. Imajući u vidu postojeće resurse šljunka, to je sasvim izvesno.
U skladu sa razvojnim planovima rudarskih aktivnosti i planovima ogranka „TE-KO Kostolac“, planirana
je i izgradnja robnog pristaništa na dunavskom kanalu u Kostolcu. Ovakav objekat bi znatno uvećao mogućnost plasmana šljunka iz ovog ležišta, pa i kapacitet proizvodnje. Resursi šljunka su na nivou istraženosti za C2 kategoriju i procenjeno je da je kopovima 1 i 2 zahvaćeno 682,5 miliona tona, dok je u ležištu van kopova 1,68 milijardi tona ove mineralne sirovine.

Na osnovu podataka dobijenih granulometrijskom i hemijskom analizom šljunka i peska iz zapadnog
dela Kostolačkog ugljenog basena, može se zaključiti da je njegova primena moguća u izradi habajućih
slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku, proizvodnji nearmiranog betona za ispune, slojeve izravnanja, za građevinske radove (malterisanje, zidanje, nasipanje), za dekoraciju, drenažu. Ovo su samo neke od mogućih primena za koje ispitani šljunak i pesak zadovoljavaju uslove. Za dobijanje sertifikata moraju se uraditi detaljne analize ovih mineralnih sirovina, namenski za predočene primene.
Elaboratom su dokazane rezerve uglja za čitavo ležište od 847,2 miliona tona, odnosno 444,4 miliona tona uglja zahvaćeno kopovima 1 i 2. Srednja debljina prvog ugljenog sloja iznosi 11,91 metar, drugog ugljenog sloja 18,89, a trećeg 34,12 metara.
Minimalna ekonomska debljina za sva tri ugljena sloja, na osnovu koje je urađen proračun bilansnih rezervi uglja i određeni ekonomski efekti eksploatacije uglja na budućim površinskim kopovima, iznosi 0,5 metara.
Srednja debljina sloja šljunka iznosi 14,88, a šljunka bez proslojaka peska i gline 14,39 metara. Rezerve uglja trećeg sloja, procenjene na oko milijardu tona, ali prevashodno zbog nedovoljne istraženosti, kao
i velike dubine na kojoj se nalazi, velike međuslojne jalovine između drugog i trećeg sloja, i značajnog
raslojavanja, treći sloj nije bio predmet bilansiranja u elaboratu.

Investicije

Investicije za otvaranje oba kopa obuhvataju ulaganja u rudarske i građevinske objekte,
opremu, pomoćnu mehanizaciju, opremu za proizvodnju šljunka i nematerijalna ulaganja.
Ulaganja su procenjena na 553 miliona evra.
Predviđeni površinski kopovi, spoljašnje odlagalište, deponija i prerada šljunka, koridor za transport uglja i infrastrukturni objekti površinskih kopova ukupno zauzimaju 27,5 kvadratnih kilometara.

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!