Monitoring stanja životne sredine u „TE−KO Kostolac“

U okolini rudarskih i elektroenergetskih objekata sprovodi se čitav niz mera za unapređenje kvaliteta vazduha i vode

Stručnjaci ogranka  „TE−KO Kostolac“ mere kvalitet vode, vazduha, buke i radioaktivnosti u Kostolcu kontinuirano tokom cele godine. Da bi se pratio uticaj energetskih objekata u Kostolcu na životnu sredinu, na 43 mesta uzorkuju se ugalj sa dodavača, elektrofilterski pepeo i šljaka, pepeo sa deponije, biljne kulture i zemljište, površinske i otpadne vode.

Predrag Cvijanović, šef Službe za upravljanje zaštitom životne sredine, kaže da su merenja kvaliteta vazduha u 2017. rađena na sva četiri bloka kostolačkih termoelektrana.

U toku 2017. bio je probni rad sistema za odsumporavanje. U tom periodu vrednost emisije SO2 na bloku B1 kretala se ispod granične vrednosti, koja za sumpor-dioksid iznosi 200 miligrama po kubnom metru. Vrednost emisije praškastih materija na oba bloka TE  „Kostolac B“ bila je ispod granične − naveo je Cvijanović.

 

Merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha radi se na četiri merna mesta, a sumpor-dioksid i čađ nisu prešli granične vrednosti ni na jednom mernom mestu.

Eksternom kontrolom voda prati se uticaj otpadnih voda TE  „Kostolac A“, „Kostolac B“ i kopa „Drmno“ na površinske i podzemne vode, tako što se ispituje kvalitet vode na pet mernih mesta na Dunavu i Mlavi, a uticaj deponije pepela na kvalitet podzemnih voda ispituje se na sedam mernih mesta. Uticaj deponije uglja na podzemne vode, kao i efikasnost rada uređaja za prečišćavanje sanitarnih voda ispituju se na po dva merna mesta, dok se kvalitet atmosferskih voda prati na jednom mernom mestu. Na lokaciji TE „Kostolac B“ u završnoj fazi su pripreme za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda. Cvijanović je istakao da je buka bila ispod graničnih vrednosti, a radioaktivnost u granicama prirodnog fona zračenja.

U ogranku  „TE-KO Kostolac“, u skladu sa važećim uredbama, zakonima i procedurama EPS-a, radi se razdvajanje otpada, skladištenje i prodaja određenih vrsta. Deo otpada se prodaje, za deo se plaća operaterima da ga zbrinu, dok se jedan deo otpada uklanja po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa operaterom bez naknade – objasnio je Cvijanović.

Zbrinjavanje otpada

Ogranak  „TE-KO Kostolac“ godišnje proda oko 16.300 tona pepela za cementare. Prodaju se i transformatori, gvožđe i metalni otpad, legure bakra, bronze i mesinga, kablovi i aluminijumski limovi. U ogranku se zbrinjava otpad koji niko ne želi da otkupi, kao što su mineralna vuna i jonska masa, pa čak i staklo. Iako je reč o neopasnom otpadu, zbog niske otkupne cene niko ne želi da ga preuzme.

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!