Planiranje razvoja ED mreža: Ekonomično, sigurno i pouzdano snabdevanje

 

 

Sve analize pokazuju da su kupci manje osetljivi na broj nego na dužinu prekida, a SAIDI upravo pokazuje prosečnu dužinu prekida električne energije

 

Razvoj elektrodistributivnih mreža jedan je od ključnih poslovnih procesa radi obezbeđenja ekonomičnog, sigurnog i pouzdanog snabdevanja kupaca električnom energijom. U planiranju mora da se uvaži izazov većeg korišćenja tehnologije, kao i opasnosti koje izazivaju klimatske promene, jedan je od zaključaka sa stručnog skupa o planiranju elektrodistributivnih mreža, koji je u Privrednoj komori Srbije sredinom novembra organizovao Srpski nacionalni komitet Međunarodne konferencije za elektrodistribuciju (CIRED).

 

Skup je izazvao veliko interesovanje domaćih distributera i distributera iz zemalja regiona. Održiva energetska budućnost države zasniva se i na većem iskorišćavanju tehnologija obnovljivih izvora energije, na uvođenju mera energetske efikasnosti, distribucije i potrošnje energije. Sve to se mora obuhvatiti planiranjem, koje predstavlja jedan od ključnih poslovnih procesa rada operatora distributivnog sistema (ODS). Koncipiranje distributivne mreže na osnovu uvažavanja pouzdanosti isporuke električne energije sprovodi se u zavisnosti od konfiguracije distributivne mreže i načina lokalizacije kvara na razmatranom području. Pouzdanost se meri učestalošću i trajanjem prekida napajanja (SAIDI i SAIFI) i ta oblast je, zbog značaja, obrađena u posebnoj temi – rekao je dr Zoran Simendić, predsednik CIRED Srbije.

 

 

 

U procesu u kome operator distributivnog sistema planira razvoj i donošenje planova razvoja distributivne mreže, zakon je tačno definisao šta je čija uloga. Plan razvoja koji ODS donosi na period od 10 godina daje se Agenciji za energetiku Srbije (AERS) na saglasnost. Takođe, i plan investicija se daje AERS-u na saglasnost, s tim što se on donosi na period od tri godine. To je zakonska procedura i mora se poštovati. Detalji šta plan treba da sadrži definisani su Zakonom o energetici, zatim nešto manje Uredbom o isporuci električne energije, a najviše je razrađeno saglasno rešenju o Pravilima rada distributivnog sistema – rekao je dr Željko Popović o tome šta je glavna tema rada „Planiranje kao poslovni proces u elektrodistributivnim kompanijama“.

 

Prof. dr Jovan Nahman, koji je izlagao rad „Pouzdanost elektrodistributivnih mreža u procesu planiranja“, ukazao je na važnost obuhvatanja pouzdanosti kod planiranja mreža.

 

Pravilno obuhvatanje pouzdanosti može bitno da snizi troškove pojedinih potrošača, a takođe može da doprinese boljem, optimalnom planiranju daljeg razvoja mreža – istakao je Nahman, naglašavajući da se pokazuje da smo na tom putu dosta uradili u relativno kratkom periodu, ali da nije sigurno koliko je ono što znamo iz pouzdanosti kod nas danas primenjeno u praksi.
Govoreći o vrednosti pokazatelja pouzdanosti električne energije, Nahman je istakao da u svetu generalno vlada mišljenje da ako se korisnik odlučuje samo za jedan pokazatelj, onda je to SAIDI. Sve analize pokazuju da su kupci manje osetljivi na broj prekida nego na dužinu prekida, a SAIDI upravo pokazuje prosečnu dužinu prekida električne energije. Zato, ako bismo se opredelili da pratimo samo jedan pokazatelj, onda bi to trebalo da bude SAIDI, mada nije loše posmatrati i SAIFI, jer ima i potrošača koji su osetljivi na učestalost prekida.

 

Pravila i planovi

 

Temu „Uloga i zadaci AERS-a u planiranju razvoja elektrodistributivnih mreža“ izlagao je mr Aca Vučković, a u radu je govorio o postupku donošenja planova razvoja distributivnih sistema, o uticaju Pravila o radu distributivnog sistema na planiranje razvoja distributivnih mreža, o postupku priključenja na distributivni sistem kupca ili proizvođača električne energije, o uticaju kvaliteta isporuke i snabdevanja, kao i o usaglašavanju dugoročnih i kratkoročnih planova razvoja distributivnih mreža.

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!