Proizvodni rezultati na PK „Drmno“: Stabilno i po planu

 

Proizvodnja na Površinskom kopu „Drmno“ je stabilna, predvidiva i kontinuirana od početka godine, a o tome govore i sumirani rezultati rada za proteklih devet meseci u ovoj godini.

 

U septembru su iskopane 903.502 tone uglјa, što je za devet procenata više od bilansiranih količina. To je inače drugi put u ovoj godini da je na kopu „Drmno“ ostvarena respektabilna proizvodnja, koja je veća od 900.000 tona. Za devet meseci rada ukupno je iskopana 6.967.561 tona uglјa, što je za tri procenta više u odnosu na devetomesečni plan. Kada je reč o proizvodnji uglјa, treba naglasiti da je ona od početka godine kontinuirana i stabilna, u kvantitativnom i u kvalitativnom pogledu. Tu konstataciju potvrđuju i rezultati o toplotnoj vrednosti uglјa, koja je jedan od bitnih elemenata za proizvodnju električne energije. U septembru je isporučen ugalј čija je toplotna vrednost za 15 procenata viša od plana, a za devet meseci za sedam procenata viša od bilansa za ovaj vremenski period.

 

Kada je reč o proizvodnji otkrivke, za devet meseci otkopano je 28.253.408 kubnih metara, što je na nivou planiranih količina. Na početku oktobra otkrivene eksploatacione rezerve uglјa iznosile su 2,3 miliona sa tendencijom uvećanja, čime se obezbeđuju uslovi za stabilnu proizvodnju tokom zimskog perioda.

 

Septembarska proizvodnja uglјa veća za devet odsto

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!