Predavanje Olivere Hajrović u Biblioteci: „Adolescencija: izazovi odrastanja“

 

U Biblioteci u Kostolcu, Odeljenju Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac, u sredu 18. oktobra, sa početkom u 19 časova, održaće se predavanje namenjeno roditeljima i nastavnicima, pod nazivom „Adolescencija: izazovi odrastanja“. Predavanje vodi Olivera Hajrović, specijalista medicinske psihologije.

 

Na predavanju će biti reči o izazovima koji prate odrastanje adolescenata. Porodica često ne zna kako da izađe na kraj sa različitim izazovima sa kojima se sreće u toku ovog razvojnog perioda, jer adolescencija se ne dešava samo adolescentu, već i čitavoj porodici. Period adolescencije je svakako period najveće organizatorske, ali, na žalost, i dezorganizatorske moći u odnosu na ostale razvojne periode u životu.

 

 

Predavanje je namenjeno roditeljima, nastavnicima i svima onima koji učestvuju u odrastanju adolescenata i koji žele da mu na tom putu budu snažna podrška.

Vi ste svakodnevni i najverniji svedoci izazova odrastanja adolescenata. Vi koji ste se svojim životima opredelili da brinete o mladima, znate koliko je svaki adolescentni izazov istovremeno i izazov i ispit za Vas. Koliko pitanja, preispitivanja, dilema o tome šta se u adolescentu dešava i šta je ono najbolje što mu možete dati?

 

Kako izgleda svet iz perspektive današnjeg adolescenta? Šta odlikuje njegovu ličnost, ponašanje, njegove potrebe u odnosu na roditelje, nastavnike, vršnjake? Koji su to najčešći problemi sa kojima se sreće i kako se obično pronalaze načini za njihovo rešavanje? Šta se događa onda kada popuste njegove psihičke snage? Koje se psihičke smetnje i poremećaji najčešće javljaju u adolescentnom dobu i šta je to što roditelji i nastavnici mogu tada da učine?

 

Vaši se putevi neprekidno ukrštaju na polju odrastanja i obrazovanja adolescenata. Razumevanje adolescenata učvršćuje vaše unutrašnje oslonce i gradi vaše međusobne veze. Adolescenti Vas podjednako trebaju, i treba da znaju da ste u njihovim životima zajednička sila.

 

Predavač: Olivera Hajrović

Završila je osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Zaposlena je na psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice u Požarevcu.
U toku radnog staža završila je i edukaciju iz psihoanalitičke psihoterapije dece i mladih kao i edukaciju iz kognitivno bihejvioralne psihoterapije.

 

Završila je edukaciju iz forenzičke psihologije i nalazi se na listi stalnih sudskih veštaka Ministarstva pravde Srbije. Angažovana u brojnim krivičnim parnicama u kojima su adolescenti akteri ili žrtve nasilja.
Ima više od dvadeset godina psihodijagnostičkog i psihoterapijskog iskustva u radu sa decom i mladima sa svim vrstama psihičkih smetnji i poremećaja, i isto toliko godina iskustva u saradnji i savetovanju njihovih roditelja i nastavnika.

 

Učesnik je brojnih preventnivnih programa namenjenih očuvanju mentalnog zdravlja mladih.
Autor je i koautor velikog broja stručnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu.
Učesnik je brojnih javnih tribina, televizijskih i radio emisija posvećenih popularizaciji psiholoških znanja o deci i mladima.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!