JP EPS – Ogranak „TE-KO Kostolac“: Pripreme za predstojeću grejnu sezonu

 

U poslednijh nekoliko godina nije uopšte bilo prekida isporuke toplotne energije iz kostolačkog ogranka EPS-a, zahvaljujući velikoj pouzdanosti rada blokova. Energetičari u Kostolcu priveli su kraju  ovogodišnji remont na blokovima Termoelektrane „Kostolac A”, kao i pumpno-izmenjivačkoj stanici za grejanje Požarevca i Kostolca, čime će se okončavaju i pripreme za početak grejne sezone koja zvanično počinje 15.oktobra. Istovremeno će i JP „Toplifikacija“ pripremiti mrežu za prijem toplotne energije.Krajem septembra započeti su poslovi na punjenju cevnog sistema ili hladne probe a ovih dana krenule su i tople probe.

 

Inače, sama toplotna energija, za koju mnogi smatraju da je nusprodukt rada termoelektrana, nije nikakva otpadna voda sa hlađenja generatora, već aktivna energija sa generatora. Ukupna snaga koja se plasira kroz sistem grejanja je i do 100 i više megavata toplotne energije zavisnoi od hladnoće i vremenskih prilika. Zbog svega toga, neophodna je i štednja ove energije posebno kod procesa ozračivanja sistema, čime se ispušta demineralizovana voda, čija je proizvodnja skupa a proizvodi se upravo u Termoelektrani „Kostolac A” za potrebe rada postrojenja.

 

 

 

Inače, prošlogodišnja grejna sezona ocenjena je kao veoma uspešna i na sistemu je za grejanje je veliki broj domaćinstava, ustanova i institucija kao i preduzeća u gradovima Kostolac i Požarevac, ali i sela koja gravitiraju rudarskim i termoenergetskim postrojenjima. Korist sa stanovišta zaštite vazduha od zagađenja je veoma velika jer je ugašeno na desetine kolektivnih kotlarnica u poslednjih dvadeset godina, kao i brojnih privatnih kotlarnica.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!