Nastavlja se izgradnja pristaništa „Kostolac“: Završetak radova do narednog proleća

 

Vrednost radova na izgradnji pristaništa „Kostolac“ je 15,86 miliona dolara. Primenjeni su najviši evropski i svetski ekološki standardi

 

Izgradnja pristaništa „Kostolac“, koja je počela polovinom marta, napreduje dobrim tempom i u skladu sa planom. Radove izvodi konzorcijum koji čine beogradske firme „Akvamont servis“ i „Hidrotehnika hidroenergetika“, „Južna Bačka“ iz Novog Sada i smederevski „Tomi trejd“.

 

Planirani rok za završetak ovog projekta je početak proleća 2018. godine.

Vrednost radova na izgradnji pristaništa „Kostolac“ je 15,86 miliona dolara. Gradnja pristaništa je jedan od pet projekata prve faze kineskog kreditnog aranžmana.

 

 

 

Na pristaništu „Kostolac“ sada se rade obaloutvrde, kej 1, kao i kej 2, koji se nalazi na drugoj strani obale, blizu Termoelektrane „Kostolac A“. Prema planu aktivnosti, najpre će se graditi objekti na vodi, a nakon toga će se zidati i objekti na obali. Pristanište je višenamenskog karaktera. Koristiće se za prevoz rastresitog (krečnjak, ugalj) i praškastog materijala (gips i pepeo), kao i za istovar krupnijih gabaritnih tereta – rekao je Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije „TE-KO Kostolac“.

 

On je dodao i da su primenjeni najviši evropski i svetski ekološki standardi.

 

Prilikom projektovanja pristaništa vodilo se računa o ekološkim standardima. Studija o zaštiti životne sredine, koja je urađena, obuhvatila je potpunu zaštitu prirodnog mrestilišta „Šugavica“, zaštitu ptica koje žive na području ovog mrestilišta, kao i ptica koje preleću preko naših krajeva pri selidbi. Samo pristanište nije direktno u funkciji ekologije. Međutim, na keju 2 biće postrojenje za utovar pepela iz TE „Kostolac A“, kao i postrojenje za utovar gipsa, koji će biti dopreman iz TE „Kostolac B“ – istakao je Marković. – Suvi pepeo, koji se preuzima iz dva silosa u TE „Kostolac A“, pneumatski će se transportovati od lokacije do pristaništa, pretovarivati u pristaništu i otpremati plovilima preko reke. Na godišnjem nivou se planira otpremanje 157.000 tona suvog pepela. Gips koji nastaje kao nusproizvod sistema za odsumporavanje u TE „Kostolac B“, a predviđa se količina od 105.000 tona godišnje, transportovaće se od lokacije TE „Kostolac B“ do pristaništa vozilima drumskog transporta, pretovarivati i otpremati plovilima preko reke. Na taj način smanjićemo količine pepela i gipsa na našim deponijama, što će dodatno poboljšati uslove u životnoj sredini Kostolca i okoline.

 

Marković je dodao da će se na pristaništu pretovarivati i 50.000 tona opreme godišnje za „TE-KO Kostolac“, kao komadni, generalni teret koji se doprema rekom, a dalje će se otpremati drumskim transportnim sredstvima do predviđene lokacije.

 

Govoreći o podeli poslova na gradilištu, Uroš Jerotijević, koordinator radova u ime konzorcijuma izvođača radova, rekao nam je da je „Akvamont“ zadužen za obalne strukture, za obalne rekonstrukcije, podvodni iskop i radove koji su vezani za kejske konstrukcije. „Hidrotehnika“ radi na kopnu: zgrade, puteve i saobraćajnice. „Južna Bačka“ je zadužena za elektroradove, dok je „Tomi trejd“ podrška za mehanizaciju, bravarske i čeličarske radove.

 

Pripreme

 

Trenutno se radi na pobijanju talpi i šipova, na betoniranju šipova i podvodnom iskopu. U toku su pripreme za dalje betoniranje grede, za nasipanje materijala, kao i radovi koji se ne vide na gradilištu, a odnose se na pripremu i proizvodnju mašinske opreme. U narednom periodu sledi utezanje prenapregnutih kablova i ploče platoa, a radiće se na izgradnji saobraćajnica i izvoditi drugi radovi na kopnu, naveo je Jerotijević.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!