Održana 22. redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac

Dvadeset i druga redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je danas u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici je prisustvovalo 18. odbornika.

 

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac,a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.

Sednici su prisustvovali: Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, Saša Grubetić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac, članovi Veća G.o. Kostolac, odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca i predsednici mesnih zajednica.

 

Pre početka sednice, Nenad Markovic predsednik Skupštine Gradske opštine konsatovao je da je formirana nova odbornicka grupa pod nazivom „Srpska napredna stranka – Socijalistička partija Srbije – Partija ujedinjenih penzionera Srbije – Demokratska stranka Srbije“ . Predsednik odborničke grupe biće Saša Lazić, a zamenik predsednika odborničke grupe Dragana Ranisavljev.

Po usvajanju zapisnika sa 21. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

 

Na današnjoj sednici Skupštine sa 15 glasova ZA, usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period 01.01.2017. – 30.06.2017. godine.

 

 

 

Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac.

 

Ona je istakla da su u periodu od 01.01.2017. – 30.06.2017. godine ostvareni ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 84.440 hiljada dinara i ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u iznosu od 87.552 hiljada dinara, što znači da je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 3.112 hiljada dinara, koji će biti pokriven iz neraspoređenog viška iz prethodnih godina.

U strukturi planiranih prihoda i primanja budžeta Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu, najveće učešće imaju transferi od drugih nivoa vlasti i ostvareni su sa 21,41%. Tekući transfer u odnosu na planirani ostvaren je sa 37,33%, dok je kapitalni transfer ostvaren sa 18,72%.

Prihodi od prodaje dobara i usluga, a koji se odnose na prihode koje ostvaruje Kulturno sportski centar „Kostolac“ ostvareni su 55,20% u odnosu na planirane.

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica – donacije su od planiranih ostvareni 66,67%. Mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni su 20,73% od planiranih, a preneta sredstva iz prethodne godine realizovana su 40,43%.

 

Što se tiče rashoda i izdataka, oni su u odnosu na planirane ostvareni 26,48%. U strukturi tekućih rashoda i izdataka najveće učešće imaju rashodi za korišćenje roba i usluga i oni su izvršeni u posmatranom periodu 28,54%. Rashodi za zaposlene izvršeni su u odnosu na planirane sa 46,55%, dok su ostali tekući rashodi izvršeni 57,53%.

Što se tiče rashoda koji se odnose na dotacije nevladinim organizacijama oni su realizovani 57,53%.

Ukupna planirana sredstva po osnovu kapitalnih ulaganja za šest meseci realizovana su 19,24%. Razlog za manje izvršenje jeste što je Odlukom o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1, opština dobila dodatna sredstva koja se tiču kapitalnih izdataka u iznosu od 35.062 hiljade dinara, pa je u skladu sa tim izvršena promena Plana javnih nabavki i sprovedeni postupci, pa se realizacija sredstava za kapitalna ulaganja očekuje u narednom periodu.

 

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni po organizacionoj klasifikaciji:

 

Izvršenje budžeta direktnog korisnika Skupština Gradske opštine Kostolac iznosi 30,95%.

Izvršenje budžeta direktnog korisnika Predsednik i Veće Gradske opštine Kostolac iznosi 37,59%

Izvršenje budžeta direktnog korisnika Organ Uprave Gradske opštine Kostolac iznosi 25,82% i to:

Uprava Gradske opštine Kostolac 26,62%

Mesne zajednice – 33,06%

MZ Stari Kostolac 40,93%

MZ Petka52,21%

MZ Ostrovo3,78%

MZ Klenovnik34, 05%

Kulturno sportski centar   16, 41%

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!