Kampanja unapređenja tehničke efikasnosti i BZR: EPS znači efikasno, profesionalno i sigurno

 

Pod sloganom „Efikasno, profesionalno, sigurno – EPS“ pokrenuta je kampanja za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i tehničke efikasnosti u proizvodnji električne energije u „Elektroprivredi Srbije“. Osmišljeni su brošure, plakati, nalepnice, prezentacije i obuke koji će motivisati zaposlene da primenjuju mere zaštite na radu i povećaju efikasnost.

 

Merama i aktivnostima u kampanji, putem uočljivih i jednostavnih poruka, zaposleni će dobiti sve neophodne informacije, promovisaće se najbolje prakse i jasno će biti istaknuta upozorenja na rizike u radu. Kampanja će obuhvatiti sve nivoe zaposlenih i menadžmenta i realizuju je tehnički poslovi proizvodnje energije u okviru EPS-a.

 

 

Program mera napravljen je nakon ispitivanja više od 600 zaposlenih, koji su popunili više od 1.300 upitnika, u svih pet ogranaka EPS-a koji se bave proizvodnjom električne energije. U anketi su učestvovali predstavnici najvišeg menadžmenta u sektoru proizvodnje energije, srednjeg menadžmenta, radnici u proizvodnji i održavanju u TENT-u, „TE-KO Kostolac“, „HE Đerdap“, „Drinsko-Limskim HE“ i „Panonskim TE–TO“, ali i predstavnici visokog menadžmenta uprave EPS-a, da bi se napravila sveobuhvatna analiza.

 

Na osnovu urađenih ispitivanja kad je reč o tehničkoj efikasnosti, koja se tiču uticaja zaposlenih na nju, zaključuje se da se najveći prostor za unapređenje tehničke efikasnosti nalazi unutar sistema delegiranja zadataka, podele odgovornosti i načina organizacije posla. Čak 61,9 odsto ispitanih smatra da je delegiranje radnih zadataka osrednje i da postoji prostor za unapređenje. Skoro 86 odsto ispitanih smatra da su lični faktori koji se odnose na njihovo angažovanje i posvećenost poslu od velikog značaja za njihovu uspešnost u radu. Ispitani smatraju da što su više informisani i zadovoljniji poslom, to naknadno pozitivno utiče na motivaciju i spremnost za uvođenje novina u radu. Da kolege imaju veliki uticaj na njihovu radnu uspešnost, smatra čak 66 odsto ispitanih, a 74 odsto da nadređeni u velikoj meri utiču na njihovu uspešnost u radu.

 

Ovaj nalaz direktno ukazuje na procenu velike važnosti dobre organizacije posla i timskog rada u efikasnosti rezultata. Kad je reč o motivaciji zaposlenih za dosledno sprovođenje mera tehničke efikasnosti, skoro 57 odsto je procenjuje kao dobru, kod oko 40 odsto motivacija je osrednja, a kod svega četiri odsto zaposlenih nezadovoljavajuća. Čak 67 odsto ispitanih pokazuje visoku spremnost za uvođenje novih znanja i tehnologija u svom radu.

 

Ljudi su najvažniji resurs „Elektroprivrede Srbije“, a analiza je pokazala zabrinjavajući rezultat da zaposleni, bez obzira na to kom organizacionom delu pripadaju, kao i dužini staža, navode da najčešće u rizične situacije na poslu ulaze jer je to najbrži način da se posao završi. Planom edukacija u kampanji predviđeno je da se preko teme organizacije, upoznavanja sa procedurama, uticaja ljudi na radnu uspešnost, profesionalnog razvoja i razvoj i reagovanje u kriznim situacijama dodatno unapredi tehnička efikasnost.

 

Zadovoljni

 

Najznačajniji zaključci istraživanja sprovedenih na istraživanju odnosa zaposlenih prema BZR procedurama su da je 81 odsto ispitanih umereno zadovoljno ili zadovoljno adekvatnošću i kvalitetom BZR obuke, a preslikan odnos je i kad je u pitanju pridržavanje BZR procedura. Čak 83 odsto ispitanih ocenjuje adekvatnost BZR opreme i procedura kao osrednju ili dobru. Kad je reč o brizi o zdravlju zaposlenih unutar kolektiva, samo šest odsto ispitanih ju je ocenilo kao nezadovoljavajuću.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!