Remonti donose novu snagu

Termoelektrane i hidroelektrane EPS-a radile su sa visokim stepenom pouzdanosti i tokom prvog kvartala 2017. godine. Da bi sva postrojenja mogla bezbedno i pouzdano da rade, u njih mora stalno da se ulaže. Ove godine je planirano da se investiraju znatna sredstva u postojeće objekte.

 

 

Intervju: Savo Bezmarević, izvršni direktor za proizvodnju energije u EPS-u

 

 

Stabilan rad proizvodnih kapaciteta tokom jedne od najhladnijih zima u poslednjih 50 godina potvrđuje da efikasno ulaganje u modernizacije i obnovu elektrana „Elektroprivrede Srbije“ donosi rezultate i obezbeđuje sigurnost snabdevanja električnom energijom. O tome kako su se elektrane EPS-a izborile sa zimom, koji su to najveći remonti i projekti ove godine, razgovarali smo sa Savom Bezmarevićem, izvršnim direktorom za proizvodnju energije u EPS-u.

 
Kako ocenjujete rad elektrana EPS-a tokom najhladnije zime u Srbiji u poslednjih pola veka?

 
U jednoj od najhladnijih zima EPS nije imao nijedan slučaj dužeg ili većeg zastoja u termo i hidro sektoru. Termoelektrane su radile sa visokom stepenom pouzdanosti tokom prvog kvartala 2017. godine, u kojem su naročito u januaru i februaru u dužim vremenskim intervalima beležene veoma niske temperature. U januaru je temperatura bila za 5,9 stepeni Celzijusa niža nego u istom periodu 2016, dok je u februaru temperatura bila za 3,6 stepeni Celzijusa niža nego 2016, ali je proizvodnja električne energije u EPS-ovim termoelektranama bila stabilna. Veliki minus i pojava leda na rekama u zimskom periodu nisu uticali ni na eksploataciju hidroagregata.

 
Šta je najviše doprinelo održanju stabilnosti sistema?

 
Poučeni iskustvom iz prethodnih hladnih zima, uticaj niskih temperatura smo sveli na minimum. Da bismo imali pouzdanu i sigurnu proizvodnju, više faktora mora da bude ispunjeno. Pre svega, remonti u prošloj godini obavljeni su dobro i u potpunosti prema planu. To je prvi preduslov da ne dođe do većih problema u procesu proizvodnje električne energije. Pored toga, pred sam zimski period postrojenja se pripremaju za uslove rada na niskim temperaturama. Posvećenost poslu svih koji učestvuju u procesu proizvodnje, kao i njihovo maksimalno zalaganje, ima veliki uticaj na stabilnu proizvodnju u hladnim zimama kakva je ova bila.

 


Da li ste zadovoljni rezultatima kapitalnog remonta bloka TENT B2? Kakvi su planovi za drugu fazu?

 
Remont bloka TENT B2 u trajanju od 180 dana obavljen je na vreme i nije bilo kašnjenja ni u jednom poslu tokom tog velikog remonta. Ovo je važno jer proizvodnja ovog bloka, jednog od dva najveća u sistemu, u velikoj meri utiče i na proizvodnju celog EPS-a.
Ciljevi remonta bili su produženje radnog veka, povećanje raspoloživosti i pouzdanosti, povećanje stepena korisnosti kotla i povećanje snage. Blok je bez problema „izašao“ na povećanu snagu od 650 megavata i dobili smo novih 30 megavata samo na ovom bloku. Blok B2 sada ima produžen život za još 200.000 radnih sati. Veoma je važno što od završetka remonta blok radi pouzdano i stabilno. U toku su garantna merenja efikasnosti rada na kotlu i turbini koja treba da dokažu stepene korisnosti. Sva nova oprema koja je ugrađena, uz pravilnu eksploataciju i redovno održavanje, garantuju novi radni vek ovog bloka.
Na oba bloka TENT B predstoji druga faza revitalizacije i ona treba da počne od 2019. godine sa blokom B1. Ovim poslovima zaokružićemo njihovo osvežavanje. Pored zamene preostalih delova cevnog sistema kotla koji nisu zamenjeni, u fokusu su i ekološki projekti denitrifikacije i odsumporavanja dimnih gasova, odnosno smanjenja emisije azotnih i sumpornih oksida.

 
U kojoj meri će biti poboljšana zaštita životne sredine?

 
EPS tokom poslednjih godina mnogo ulaže u ekološke projekte, jednako u zaštitu vazduha i u zaštitu vode i zemljišta. Već je realizovano dosta projekata iz ove oblasti. U toku je realizacija nekoliko projekata, a spremamo se takođe za velike projekte koji nam predstoje. Tokom ove godine trebalo bi da se završe projekti transporta ugušćenog pepela u TE „Kostolac A“ i odsumporavanja dimnih gasova u TE „Kostolac B“. Trebalo bi da počnu sa realizacijom projekti odsumporavanja u TENT A, ugušćenog transporta pepela TENT A, projekat prečišćavanja otpadnih voda na TE „Kostolac B“, kao i ugradnja sistema za denitrifikaciju na bloku TENT A4.
Svi ovi projekti realizuju se delom iz donacija, delom iz kredita i iz sopstvenih sredstava. Ukupno gledano, to su velike investicije, ali naša obaveza je ispunjavanje svih ekoloških standarda, zato smo veoma posvećeni ovim poslovima.

 
Pred EPS-om je sezona remonta. Koji su najvažniji poslovi u elektranama u 2017. godini?

 
Remontna sezona proizvodnih kapaciteta EPS-a je počela u martu zaustavljanjem bloka TENT A3 za standardni remont. Od većih remontnih zahvata u hidrosektoru, tu je završetak revitalizacije agregata A1 u HE „Đerdap 1“ i početak revitalizacije agregata A2. U toku je revitalizacija drugog agregata u HE „Zvornik“. Pored toga, na još nekoliko agregata biće urađeni kapitalni remonti, dok će na ostalima biti izvedeni standardni remontni zahvati.
U termosektoru najveći posao je kapitalni remont bloka TENT A4. Najveći poslovi koji su planirani su zamena turbine i ugradnja sistema za smanjenje emisije azotnih oksida. I na ovom bloku, kao i na hidroagregatima koji su u revitalizaciji, biće povećana instalisana snaga.

 

 

Koliko će biti investirano u redovne i kapitalne remonte?

 
Da bi sva postrojenja mogla bezbedno i pouzdano da rade, u njih mora stalno da se ulaže. Ove godine je planirano da se investiraju znatna sredstva u postojeće objekte, u izgradnju novih postrojenja, kako ekoloških tako i novog bloka od 350 megavata u Kostolcu. Cilj nam je da što više nabavki realizujemo, da sve bude transparentno i da na što više tendera ostvarimo konkurenciju koja će pre svega unaprediti kvalitet urađenih poslova. Kvalitet je garancija za „Elektroprivredu Srbije“ da će i u narednom periodu biti pouzdan proizvođač električne energije.

 

 

Šta je preduzeto da se zaštite bezbednost i zdravlje radnika tokom remontne sezone?

 
O ovom segmentu vodimo računa u toku cele godine, ne samo tokom remontne sezone. Svake godine dižemo lestvicu za bezbednost na radu i uspešnost remonta ocenjujemo i preko ovog segmenta. Za vreme remonta povećan je broj izvođača, naročito kada su u pitanju kapitalni remonti, i onda na malom prostoru imamo povećan broj radnika.

 
Koliko povećanje u snazi i u proizvodnji električne energije će doneti revitalizacije koje su u toku? Zašto je to značajno?

 
U toku ove godine na dva hidroagregata koji su u revitalizaciji biće povećana instalisana snaga za 26 megavata, a na bloku TENT A4 isto toliko. To znači da će EPS od kraja ove godine imati dodatna 52 megavata snage. To je važno jer se pre svega dodatna snaga dobija delom povećavanjem stepena korisnosti postrojenja i primenom novih tehnologija, a delom povećanjem potrošnje primarnog goriva kod termopostrojenja i povećanjem protoka kod hidroagregata. A svaki dodatni megavat znači obezbeđivanje sigurnijeg snabdevanja i manje troškove eksploatacije.

 

 

Prilika za mlade

 

EPS godinama sarađuje s tehničkim fakultetima. Koliko je za EPS važno da održi tu praksu za buduće mlade inženjere?

 
– EPS sarađuje i sa fakultetima i sa institutima i ta praksa je odavno ustaljena. Rezultat te saradnje je veliki broj realizovanih projekata koji imaju i svoju upotrebnu vrednost i EPS ih koristi. EPS je veliki sistem, kako poslovno tako i tehnički. Uvek se trudimo da primenjujemo najnovije tehnologije. To je idealna prilika za mlade inženjere za obuku i usavršavanje. Takva baza inženjera i majstora mora da se sačuva jer bez ljudi koji znaju svoj posao ova postrojenja ne bi mogla da rade. Zato je potrebno i stalno podmlađivati kadar da bi uz iskusne kolege, mladi koji dolaze mogli da nauče posao, a onda je to dobro i za njih i za EPS. Investicijama EPS omogućava da se ta baza znanja, koja postoji i unutar kompanije, a i u naučnim institucijama, očuva i stalno unapređuje.

 

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!