Jednoglasno usvojen Rebalans budžeta kostolačke opštine

 

Dvadeset i prva redovna sednica Skupštine kostolačke opštine, održana je u petak, 19. maja 2017. godine. Sednici je prisustvovao dvadeset i jedan odbornik. Pre otvaranja sednice Skupštine, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac, Nenad Marković upoznao je odbornike sa činjenicom da je dosadašnja odbornica iz redova (SPS – PUPS – JS), Sanja Možina pristupila odborničkom klubu Srpske napredne stranke.

 

 

 

Na dnevnom redu našle su se četiri tačke.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na Razmatranje i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu – Rebalans 1 sa finansijskim planovima:

 

-Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik i Veće Gradske opštine Kostolac za 2017. Rebalans 1

-Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2017. Rebalans 1

-Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Organ Uprave Gradske opštine Kostolac za 2017. Rebalans 1

Uvodno izlaganje o prvoj tački dnevnog reda dala je Zdenka Radosavljević – viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta G. o. Kostolac.

 

 

Prema rečima Zdenke Radosavljević, budžet Gradske opštine Kostolac sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 320.081.264,00 dinara, rashoda i izdataka u iznosu od 330.438.763,oo dinara, što znači da je ovim Rebalansom budžeta planiran budžetski deficit u iznosu od 10.357.499,00 dinara. Finansiranje kompletnog budžetskog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

 

Prihodi i primanja koji su planirani Rebalansom budžeta obezbediće se transferom od drugih nivoa vlasti i iznose 315.753.211,00 dinara, od toga kapitalni transfer u iznosu od 184.794.087,00 dinara i transfer za tekuće poslovanje u iznosu od 130.959.124,00 dinara. Prihodi su povećani i po osnovu uključenja sopstvenih sredstava čije se ostvarenje planira u 2017. godini u iznosu od 4.298.053,00 dinara i na ime planiranih donacija u iznosu od 30.000,00 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 330.438.763,00 dinara i oni su razvrstani po osnovnim namenama, po funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji, kao i po korisnicima i programima :

-Razdeo Skupštine 16.708.000,00 dinara

-Predsednik i Veće 11.554,44,00 dinara,

-Organ Uprave 302.175.919,00 dinara

od toga Uprava 264.029.751 dinara, Kulturno sportski centar “ Kostolac “ 29.307.983,00 dinara i mesne zajednice 8.838,185,00 dinara.

-Mesna zajednica Selo Kostolac 1.867.000,00 dinara

-Mesna zajednica Petka 1.912.213,oo dinara

-Mesna zajednica Ostrovo 1.801.440,00 dinara

-Mesna zajednica Klenovnik 3.257.532,00 dinara

 

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić po ovoj tački dnevnog reda, bazirao se na iznošenje informacija o sredstvima, koja se ne nalaze u budžetu Gradske Opštine Kostolac, a koja su namenjena kostolačkoj opštini.

 

Upoznajući odbornike sa svim radovima i projektima, koji će se finansitrati na teritoriji naše opštine, predsednik G. o. Kostolac, Ivan Savić je u svom izlaganju govorio o korišćenju sredstava iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, a koja se odnose se na odnošenje i deponovanje komunalnog otpada, uređenje i čišćenje divljih deponija, izgradnju sistema sakupljanja otpadnih voda u Užičkoj ulici, zaštitu površinskih voda u naselju Klenovnik, izgradnju potpornog zida u naselju Kanal, uređenje javno zelenih površina na teritoriji grada, rekonstrukciju javne rasvete – postavljanje led rasvete u funkciji zaštite životne sredine, popločavanje trotoara u ulici Bože Dimitrijevića, kompletnu rekonstrukciju kolovoza i trotoara u ulici Bože Dimitrijevića od semafora do Sportske hale,..

 

Takođe ovim sredstvima je predviđeno i presvlačenje određenih ulica u naseljima koja pripadaju teritoriji Gradske opštine Kostolac. Kao jedan od važnijih projekata predsednik Savić je naveo i uređenje prostora ispred stadiona “ Bora Beka “  između osnovne škole i Doma omladine, ali i uređenje atletske staze i tribina.

 

Predsednik je takođe govorio i o korišćenju sredstava koja se nalaze u budžetu Grada Požarevca, a koja su namenjena Gradskoj opštini Kostolac. Među najvažnijim, Savić je izdvojio izradu detaljnog Plana regulacije pristaništa u Kostolcu, zatim sredstva za izradu projektne dokumentacije za vrtić u Kostolcu, za eksproprijaciju zemljišta za lokaciju mesnog groblja u selu Kostolac, adaptaciju krova na vrtiću “ Majski cvet“ , za funcionisanje izdvojenog odeljenja Centra za socijalni rad, izgradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kružne raskrsnice (Prim, Stari Kostolac i Kostolac), projektno tehničke dokumentacije pešačko biciklističke staze Požarevac – Kostolac,..

 

Predsednik je istakao da je zadatak lokalne samouprave u prethodnom periodu bio da obezbedi preduslove za izradu projektno – tehničke dokumentacije, kako bi se u budućnosti stvorili uslovi za realizaciju novih projekata.

 

Rebalans budžeta Gradske opštine Kostolac kostolački odbornici usvojili su jednoglasno.

 

Na dvadeset i prvoj redovnoj sednici Skupštine, kostolački odbornici su usvojili i Odluku o završnom računu Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu.

 

Skupština je donela i Odluku o imenovanju direktora Ustanove Kulturno sportski centar “ Kostolac“ .

 

S obzirom da se Jelena Šamanc, koja je do sada vršila funkciju v.d direktora ove Ustanove, pokazala kao veoma odgovorna i predana u radu, ona je jednoglasno imenovana za direktora Kulturno sportskog centra “ Kostolac“ od strane kostolačkih odbornika.

 

Jelena Šamanc je tom prilikom zahvalila odbornicima na ukazanom poverenju, ističući da je za naredni period pripremljen još bolji program, što se tiče kulture i sporta.

 

“ Glavni cilj Ustanove Kulturno sportskog centra “ Kostolac jeste razvijanje vrednosti kulture i sporta, ali i da se podstaknu mladi i deca na stvaralaštvo, kreativnost, a pre svega na zdrav način života“ .

 

Nakon završetka sednice Skupštine sprovela se procedura po odborničkim pitanjima.

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!