Priprema za izgradnju vodonepropusnog ekrana za PK „Drmno“

 

Prvi preduslov za površinsku eksploataciju uglјa iz uglјenog ležišta „Drmno“ i napredovanje rudarskih radova predstavlјa predodvodnjavanje, jer se kontura uglјenog ležišta „Drmno“ nalazi između dve reke – Mlave i Dunava. Zaštita kopa „Drmno“ od podzemnih voda sastoji se od pet osnovnih sistema, što, prema oceni mnogih stručnjaka, ovaj kop svrstava u red najsloženijih i najkomplikovanijih na Balkanu u pogledu odvodnjavanja i obazbeđivanja neophodnih uslova za organizaciju proizvodnog procesa.

 

 

Sistem za odvodnjavanje sastoji se od linija drenažnih bunara, sistema drenažnih kanala, vodosabirnika, vodonepropusnog ekrana i drugih pomoćnih objekata. Trenutno je na površinskom kopu u radu oko 300 drenažnih bunara za dubinsko predodvodnjavanje i godišnje se iz kontura kopa „Drmno“ u vodotokove ispumpa od 32 do 35 miliona kubika vode. U cilјu efikasnijeg rada sistema za odvodnjavanje i zaštitu kopa „Drmno“ od podzemnih voda planirana je i izgradnja vodonepropusnog ekrana. Reč je o veoma zahtevnom i u tehničko-tehnološkom smislu složenom objektu koji će se prostirati od istočne do zapadne granice uglјenog ležišta „Drmno“ u ukupnoj dužini od 13 kilometara.

 

Planom aktivnosti za ovu godinu u rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ predviđeno je da počnu istražni radovi duž trase budućeg vodonepropusnog ekrana, a na osnovu urađenog projekta istražnih radova. Uporedo sa ovim aktivnostima biće urađen i tehnički projekat dve deonice vodonepropusnog ekrana. Izrada tehničkog projekta ugovorena je sa Institutom za rudarstvo „Bor“, a vrednost posla je 7,3 miliona dinara.

 

– Reč je o specifičnom inženjerskom zadatku i tehnički zahtevnom poduhvatu – rekao je projektant, inženjer rudarstva Saša Stepanović, na održanoj prezentaciji tehničkog projekta kojoj su prisustvovali predstavnici rudarskog sektora ogranka „TE-KO Kostolac“ i PD „Georad“. – Naš zadatak je da projektujemo dve deonice vodonepropusnog ekrana u ukupnoj dužini od 3.066 metara. Za uspešnu realizaciju posla neohodno je da se uporedo radi i na dalјim istražnim radovima, kako bismo imali što kompletnije podatke o svim tehničkim parametrima značajnim za izradu projekta.

 

 

Reč je o kapitalnom i impozantnom objektu i prvom ovakve vrste u regionu. Nјegova ukupna dužina je 13 kilometara, najveća dubina ekrana iznosi 65 metara, prosečna dubina je oko 50, a širina iznosi 1,2 metra. Vodonepropusni zid ispred završne konture Površinskog kopa „Drmno“ sa istočne, severne i zapadne strane formira se od mešavine betona i bentonita (specijalne vrste gline) koja se ubacuje u zemlјu posebnim mašinama.

 

– Izgradnjom ovog objekta treba da se smanji dotok vode u eksploatacioni prostor kopa „Drmno“ za oko 50 procenata u odnosu na sadašnje stanje i obezbedi potpuna zaštita kopa od vodotokova u okruženju – rekao je Stepanović.

 

Iza vodonepropusnog ekrana i dalјe će biti u funkciji linije za dubinsko predodvodnjavanje ili baraže linija drenažnih bunara, ali u manjem obimu. Izgradnjom vodonepropusnog ekrana ne remeti se režim podzemnih voda van kontura Površinskog kopa „Drmno“.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!