Održana 20. redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac

Dvadeseta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u četvrtak, 02.03.2017. godine. Sednici je prisustvovalo osamnaest odbornika.

Po usvajanju zapisnika sa 19. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac od 29.12. 2016. godine, Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevom redu koji se sastojao od tri tačke:

 

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno – sportski centar “ Kostolac „u Kostolcu;
  3. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena “ Kostolac u nazivu kluba : “ SO Partizan “ iz Kostolca.

 

 

 

 

Obrazloženje prve tačke dnevnog reda dao je Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac

„Razlozi za donošenje ove Odluke i izradi nove Odluke o mesnim zajednicama, prema rečima predsednika Skupštine nalaze se u potrebi usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je prošao javnu raspravu. Naime ovim izmenama i dopunama Zakona bliže se uređuju pitanja od značaja za rad i funkcionisanje mesnih zajednica, bliže se definišu nadležnosti organa mesnih zajednica i njihovog odnosa sa organima opštine.

 

U roku od šest meseci doneće se nova Odluka o mesnim zajednicama, a samim tim na osnovu iste sprovešće se novi izbori za Savete mesnih zajednica. Nakon donošenja Odluke o prestanku odluke o mesnim zajednicama koja stupa na snagu od 10.03.2017. godine Veće G.o. Kostolac će pristupiti sprovođenju ove Odluke“  – rekao je Marković.

 

Prva tačka dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova.

 

 

Zdenka Radosavljević – viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta G. o. Kostolac je istakla da se druga tačka dnevnog reda odnosi na dopunu Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno – sportski centar “ Kostolac “ . Na osnovu Zakona o kulturi predviđeno da predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora pripada naknada za rad, a s obzirom na činjenicu da u u članu 2. Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno – sportski centrar “ Kostolac “ nije bilo precizirano da utvrđena naknada predsedniku i članovima odbora pripada mesečno, to je i je jedini razlog dopune ovog člana.

 

 

Druga tačka dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova.

 

 

Govoreći o trećoj tački dnevnog reda Ivan Savić, predsednik G.o. Kostolac je naglasio da je do promene naziva  SO “ Partizan “ došlo zbog obaveze usklađivanja sa novim Zakonom o sportu.

 

 

Prema rečima predsednika sportske organizacije sada više ne mogu da nose naziv organizacije, već klubovi. U vezi sa tim sada će se S. O. “ Parizan “ , zvati Klub “ SO Partizan Kostolac “ .

 

“ Sportska organizacija je od poslednje sednice njihove Skupštine, postala gimnastički klub, a kako bi se zadržao njihov izvorni naziv doneta je Odluka da se nazivu SO “ Partizan “ doda Kostolac, što je logično, jer je lokalna samouprava ostala jedini finansijer ove organizacije. S obzirom na činjenicu da ova sportska organizacija beleži dobre rezultate, a pogotovo u poslednje vreme jedan je od razloga više, da naziv Kostolac stoji pored naziva SO Partizan, jer će ovaj klub predstavljati naš grad kako u Republici Srbiji tako i u Evropi i svetu „-  rekao je Savić.

 

Treća tačka dnevnog reda usvojena je sa 18 glasova.

 

Nakon završetka sednice Skupštine sprovela se procedura po odborničkim pitanjima.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!