Usvojen budžet Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu

 

Na 19. redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac koja je održana u ponedeljak 26.12. 2016. godine, usvojena je Odluka o budžetu za 2017. godinu. sa finansijskim planovima :

a)Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava  – Predsednik i Veće Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu

b)Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu

c)Finansijski plan direktnog korisnika  – Organ Uprave Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu

d)Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu

 

Odbornici Skupštine Gradske opštine Kostolac većinom glasova (17) su podržali odluku o budžetu, prema kojoj su u 2017. godini predviđeni prihodi i primanja u iznosu od 149.230.606,oo dinara, rashodi i izdaci od 221.793.779,oo dinara i budžetski deficit od  72.563.173,00 dinara. Finansiranje budžetskog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

 

dsc_5221      dsc_5209

 

Zdenka Radosavljević – viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta obrazlažući budžet pred odbornicima je navela da su Odlukom o budžetu G.o. Kostolac za 2017. godinu obezbeđena sredstva za kapitalne projekte u iznosu od 80.002.188,00 dinara – za toplifikaciju G. o. Kostolac 61.516.582,00 i uređenje sportske hale 18. 485.606,00 dinara.

 

Sredstva tekuće budžetske rezerve planiraju se u budžetu G. o. Kostolac u iznosu od 2.543.000,00 dinara, dok se sredstva stalne budžetske rezerve  planiraju u iznosu od 200.000,00dinara.

 

Prema rečima Zdenke Radosavljević planirani prihodi i primanja obezbeđeni su od drugih nivoa vlasti :

– tekući transfer 129.245.000,00

– kapitalni transfer 19.985.606,00

– preneta sredstva iz prethodne godine 72.563.173,00

 

Ukupni rashodi i izdaci budžeta za 2017. godinu po osnovnim namenama iznose :

– rashodi za zaposlene 9,10 %

– rashodi za korišćenje usluga i roba 34,4 %

– donacije i transferi 1,20%

– socijalna pomoć 100.000,oo

– sredstva budžetske rezerve 1,20 %

– ostali rashodi 12,30 %

– sredstva po osnovu kapitalnih ulaganja 41,7 %

 

Ukupni rashodi raspoređeni po korisnicima iznose :

– skupština – 16.708.000,oo

– predsednik i veće 11.554.844,00

– organ uprave 193.530.935,00

( uprava 158.408.429,00 dinara, Kulturno – sportski centar “ Kostolac “ 28.822.506,00 dinara i mesne zajednice zbirno u ukupnom iznosu od 6.300,000,00 dinara ).

 

 

Osim odluke o budžetu, sa 18 glasova je usvojena Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac. Uvodno izlaganje je dala Anđelija Milivojević načelnik Uprave G. o. Kostolac.

“ Grad Požarevac je izmenio svoj Statut u posebnom delu koji se odnosi na poslove i nadležnosti G. o. Kostolac,  mi sada izmenom Statuta Gradske opštine Kostolac dobijamo mogućnost osnivanja javnih preduzeća i ustanova“ – istakla je  Anđelija Milivojević.

 

 

Treća tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu  G. o. Kostolac, za period 01.01.- 30.09.2016. godine, usvojena je sa 18 glasova.

 

Zdenka Radosavljević je u svom izlaganju istakla da su u periodu od 01.01.2016. godine do 30.09.201. godine ostvareni ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 83.351,00 dinara i ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci u iznosu od 77.284,00 dinara, što znači da je ostvaren višak prihoda i primanja – budžetski suficit u iznosu od 6.067,00 dinara.

 

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac, a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac. Sednici je prisustvovalo 18. odbornika.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!