PRAVILNIK O UČESTVOVANjU NA NOVOGODIŠNjEM VAŠARU KOSTOLAC 2016

 

Centar za kulturu organizuje 1. „Novogodišnji vašar“, koji će biti održan od 26 – 30. decembra, u vremenskom intervalu od 16 – 22 časa, u parku na Trgu Bratstva jedinstva na platou oko gradske fontane u Kostolcu.

 

stand-575x357

 

Novogodišnji vašar je zamišljen kao manifestacija koja neguje praznični duh, mesto gde će građani imati priliku da se zabave i obave kupovinu po pristupačnim cenama.

 

 

Pravila učešća i prijava za učešće:

 

• Pravo učešća imaju svi privredni subjekti, udruženja i pojedinci koji se bave očuvanjem starih zanata, rukotvorina, proizvodnjom i prodajom, pre svega, novogodišnjih artikala, cveća, hrane i pića.

 

• Kotizacija za učešće na „Novogodišnjem vašaru“ iznosi 1500,00 dinara

 

• Za korišćenje površine javne namene izlagač plaća iznos od 50 dinara dnevno po m2.

 

• Centar za kulturu raspolaže ograničenim brojem izlagačkih štandova i koje prijavljeni izlagači mogu koristiti.

 

• Izlagači su dužni da svoj izlagački prostor nameste u intervalu od 15-16 časova, svakog dana, za vreme trajanja manifestacije.

 

• Po isteku predviđenog vremenskog intervala ( 16-22 časova ), u vreme trajanja manifestacije, izlagač je dužan da skloni izloženu robu sa štandova i uredi svoje izlagačko mesto .

 

• Izlagač je u obavezi na svom izlagačkom mestu da održava higijenu, ukloni smeće i vodi računa o bezbednosti i protivpožarnoj zaštiti.

 

• Raspored izlagača određuje isključivo organizator.

 

• Organizator nije u obavezi da na izlagačkim mestima obezbedi priključak na električnu energiju .

 

• Obezbeđenje eksponata tokom trajanja manifestacije nije predviđeno i organizator ne preuzima odgovornost za eventualno nastalu štetu.

 

• Tokom trajanja manifestacije zabranjeno je stvaranje buke, emitovanja glasne muzike kao i neprimereno ponašanje

prema organizatorima i učesnicima manifestacije.

 

• Ukoliko izlagač odustane od učešća nakon izvršene uplate, iznos uplaćene kotizacije se ne vraća.

 

• Svaki izlagač je dužan da poštuje pravila učešća i potpisivanjem prijave smatra se da je saglasan sa istim.

 

• Izlagači koji se ne budu pridržavali Pravilnika, biće uskraćeni prava učešća na ovoj manifestaciji.

 

Postupak prijave za učešće:

 

Kotizaciju za učešće na „Novogodišnjem vašaru“ u iznosu od 1500,00 dinara uplatiti na žiro račun 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080.

 

Za korišćenje površine javne namene potrebno je uplatiti iznos od 50 dinara dnevno po m2, na žiro račun 840-741531843-77, poziv na broj po modelu 97, 52080, sa naznakom – naknada za korišćenje površina javne namene.

 

Nakon toga popuniti prijavni listić, a potom skenirati popunjenu prijavu sa potpisom i uplatnice, kao dokaz o uplati i sve to poslati na mejl adresu Centra za kulturu czkkostolac@gmail.com ili doneti lično u prostorije Centra za kulturu, Ul. Bože Dimitrijevića 13, Kostolac, najkasnije do 24. decembra 2016. godine.

 

Ukoliko izlagač odustane od učešća na manifestaciji, u obavezi je da obavesti organizatore pismenim putem, slanjem mejla na adresu Centra za kulturu czkkostolac@gmail.com ili lično, dolaskom u prostorije Centra za kulturu u Kostolcu, najkasnije do 25. decembra.

 

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana na broj telefona 012 402178, u periodu od 8-15 časova.

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!