Direktorka Centra za socijalni rad u Požarevcu, Tatjana Rajić poslala jasnu poruku povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

 

 

Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Tatjana Rajić, direktorka Centra za socijalni rad u Požarevcu, gostovala je na „Radio Stil „- u, sa ciljem ukazivanja na jedan od najvećih društvenih problema.

 

 

20161123_141312

 

Prema rečima direktorke Centra za socijalni rad nasilje u porodici je društveni fenomen koji poprima sve šire razmere. Nasilje nad ženama koje čine njihovi aktuelni ili bivši, bračni ili vanbračni partneri predstavlja najučestaliji vid nasilja u porodici i karakteriše se trajnošću i širokom rasprostranjenošću. Najčešće nasilje ne ide u jednom pojavnom obliku, može biti fizičko, psihološko i seksualno. Posledice nasilja zavise od dužine nasilnog čina, samog akta i vrste, a mogu biti fizičke i psihičke koje uzrokuju različite mentalne probleme u vidu depresije i anksioznosti.

 

 

Direktorka je istakla da je uloga  Centra za socijalni rad u zaštiti žrtava nasilja u porodici koordinatorska na nivou lokalne zajednice. Pre svega žrtvama obezbeđuju sigurnost u vidu zbrinjavanja u Sigurnoj kući u Beogradu, zatim pravnu pomoć u vidu sastavljanja različitih tužbi i zahteva, psihosocijalnu podršku u smislu osnaživanja žrtve da izađe iz kruga nasilja i različite vidove materijalne podrške.

 

„Grad Požarevac je po osnovi Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti jedan od retkih gradova sa lokalnom samoupravom koja je prepoznala žrtve nasilja u porodici kao korisnike jednokratnih pomoći. Na taj način žrtvama pomažemo da se egzistencijalno zbrinu i izađu iz ciklusa nasilja“ – rekla je Tatjana Rajić.

 

Ona je ukazala na važnost multisektorskog pristupa u zaštiti i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici.

 

“ Zaštita žrtava nasilja u porodici nije samo pitanje Centra za socijani rad, niti bilo koje institucije ponaosob, policije, tužilaštva, zdravstvenog i obrazovnog sistema. To pitanje se rešava multisistemski. Stručnjaci koji se bave decom i ženama koje su žrtve nasilja sarađuju i kroz razmenu informacija i organizovane aktivnosti doprinose da žrtve izađu iz tog ciklusa“ – smatra Tatjana Rajić.

 

Govoreći o vršnjačkom nasilju u školi, koje poprima sve veće obime direktorka je istakla da korisnici usluga Centra za socijalni rad jesu vrlo često počinioci vršnjačkog nasilja, ali da se Centar bavi i maloletničkom delikvencijom u širem smislu. Korinici usluga su deca i mladi koji su u sukobu sa zakonom zbog imovinsih delikata ili nekog blažeg vida antisocijalnog ponašanja.

 

Prema rečima Tatjane Rajić sve potiče iz porodice, ona je ključ svega. Ključni su odnosi koje postoje u porodici, emotivna bliskost između članova porodice i u odnosu na samo dete.

 

“ Kada roditelj ima odnos poverenja sa detetom i kada dete može da mu se obrati u svakoj situaciji, onda taj problem može da se rešava na najadekvatniji način. Nažalost porodice su sve više autistične u odnosu na potrebe svoje dece, vrlo često su partneri u disfunkciji i postoji vid apatije, tada deca počinju da ulaze u vršnjačke grupe devijantnog ponašanja i nastavljaju sa takvim ponašanjem u svojim primarnim porodicama i preuzimaju ga kao jedan uobičajen model ponašanja“

 

Direktorka Centra za socijalni rad smatra da je bitno poslati poruku, a to je stop nasilju i nulta tolerancija na nasilje. Potrebno je pažljivo pratiti i reagovati u svakoj situaciji nasilja,i na taj način svakom obliku nasilja jednostavno reći ne. O nasilju ne smemo govoriti samo kada se ono desi i na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, to mora biti svakodnevna tema u našem društvu.

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!