Šesnaesta redovna sednica skupštine Gradske opštine Kostolac

Šesnaesta redovna sednica skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u četvrtak 25.08.2016. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici je prisustvovalo 18. odbornika.

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac,a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.

 

Sednici su prisustvovali:Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, Saša Grubetić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Anđelija Milivojević, načelnik uprave Gradske opštine Kostolac,odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca i predsednici mesnih zajednica.

20160825_100510 20160825_100656

 

Po usvajanju zapisnika sa 15. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

Prva tačka dnevnog reda : Razmatranje i usvajanje Izveštaja komisije za mandatno imunitetska pitanja Skupštine Gradske opštine Kostolac. Izveštaj je usvojen sa 14 glasova.

 

20160825_101048

 

Druga tačka dnevnog reda : Donošenje rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine  Gradske opštine KostolacPo potvrđivanju mandata, odbornik Vladana Zarić pristupila je polaganju Svečane zakletve davanjem i potpisivanjem svečane izjave. Sa 14 glasova doneto je Rešenje o potvrđivanju mandata. 

 

 

 

 

Treća tačka dnevnog reda bila je razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za perid 01.01.2016.-30.06.2016. godine.

 

20160825_101320

 

Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac. Ona je istakla da su ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u posmatranom periodu ostvareni 24,71%. U strukturi planiranih i ostvarenih prihoda i primanja najveće učešće imaju transveri od drugih nivo vlasti i njihova realizacija iznosi 25,32%, od toga tekući transfer 44,5%, a kapitalni 0,35%. Prihodi od prodaje dobara i usluga iznose 8,4% u odnosu na planirane. Ostali neporeski prihodi odnose se na sppstvene prihode budžetskih korisnika Gradske opštine Kostolac i ostvareni su 16,11% od planiranih.

Najveće učešće u rashodima imali su ostali tekući rashodi 52,10% i ti rashodi odnose se na dotacije nevladinim organizacijama, obavezne takse i novčane kazne i penali po rešenju sudova.

Rashodi za zaposlene 43,75%, zatim dotacije i transferi 39,15% i rashodi za korišćenje roba i usluga 38,98%.

Izvršenje  rashoda po korisnicima: Skupština 46,29%, razdeo predsednik i veće 31,84%, organ uprave Gradske opštine Kostolac – uprava 20,18%, mesne zajednice zbirno 38,15%.

Odlukom o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2016. godinu planirana su sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 200.000,00 i u ovom periodu sredstva nisu bila realizovana. Tekuća budžetska rezerva planirana je u iznosu od 1.600.000,00 a u posmatranom periodu realizovana je u iznosu od 1.156.400,00 odnosno 64,24%.

U ovom periodu između odobrenih sredstava i izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac nije bilo velikih odstupanja. Treća tačka dnevnog reda usvojena je sa 18.glasova.

 

20160825_102834

Četvrta tačka dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Kostolac za 2015. godinu. Uvodno izlaganje dala je Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac. 

Ona je navela da je u Upravi u 2015. godini u periodu od 01.01.2015. – 31.07.2015. godine radilo radilo 10. zaposlenih izvršilaca na neodređeno vreme i načelnik Uprave i 6. izvršilaca na određeno vreme do 29.06.2015. godine, odnosno od 30.06.2016. godine 5 izvršilaca na određeno vreme. Sa 18. glasova usvojen je  Izveštaj o radu Uprave.

 

 

Peta tačka dnevnog reda : Izbor i imenovanje .

Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac je naglasio da je komisija za imenovanje i razrešenje predložila Skupštini da donese rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika komisije za mandatno imunitetska pitanja. Zbog izbora na funkciju zamenika predsednika Gradske opštine Kostolac Saša Grubetić, razrešen je dužnosti, a komisija je predložila Skupštini Nikolu Đapića za predsednika komisije za mandatno imunitetska pitanja. Usled nastupanja smrti Toplica Bočko iz Kostolca razrešen je dužnosti člana komisije za mandatno imunitetska pitanja, a za novog člana imenovana je Ivana Ognjanović iz Kostolca. Sa 15 glasova je doneto Rešenje o prestanku funkcije i imenovanju jednog člana komisije za imenovanje i razrešenje.

Posle zaključenja sednice Skupštine sprovela se procedura po odborničkim pitanjima.

20160825_100711

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!