Poseta predsednika G.o. Kostolac Ivana Savića “ Job klub“- u

 

Gradska opština Kostolac je u saradnji sa Nacionalnom  službom  za zapošljavanje realizovala projekat  Evropske unije IPA 2012, čiji je glavni cilj povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama.

U četvrtak 04.08.2016 godine predsednik G.o. Kostolac Ivan Savić i direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Požarevac Sonja Mirić zvanično su obišli „Job club“ u Kostolcu .

 

IMG_20160804_093310

Predsednik G.o. Kostolac Ivan Savić je istakao da su lica na obuci mladi ljudi koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i dodao da je cilj lokalne samouprave  da građanima omogući način da dođu do posla, a samim tim i nađu zaposlenje.

 

„Gradska opština Kostolac dobila je još jedan projekat na konkursu  Nacionalne službe za zapošljavanje gde smo tri lica sa evidencije  Nacionalne službe zaposlili u upravi G.o. Kostolac. Ta lica će raditi na ustrojavanju arhivske građe i arhive G.o. Kostolac nekada Mesne zajednice Kostolac. Mi ćemo se truditi da i ubuduće dobru saradnju sa  Nacionalnom  službom  za zapošljavanje iskoristimo na najbolji mogući način i pokušamo da što više ljudi kroz takav vid zapošljavanja zaposlimo. Još uvek traje projekat zapošljavanja ljudi bez stručne spreme, ušli smo u poslednji mesec avgust, taj projekat traje 4. meseca i njime je predviđeno da 23 lica bez stručne spreme dobiju zaposlenje na 4 meseca“ – rekao je Savić.

Predsednik je dodao da će nastojati da u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u  kontinuitetu tokom cele godine što više ovakvih projekata realizuje.

 

 

IMG_20160804_093401

 

Direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Požarevac Sonja Mirić je rekla da je Gradska opština Kostolac jedina opština koja je prepoznala značaj ovakvog vida osposobljavanja nezaposlenih lica, odnosno motivisanja nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i  ustupila svoje prostorije na korišćenje Nacionalnoj službi na projektni period od godinu dana.

 

Ona je istakla da je u toku još jedan konkurs koji finansira Grad Požarevac. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima iz kategorije teže zapošljivih lica koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje -Filijale Požarevac, sa teritorije Grada Požarevac i Gradske opštine Kostolac i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Konkurs traje do kraja avgusta meseca.

 

 

 

 

IMG_20160804_092158

 

Milena Ilić vođa Kluba za traženje posla ( Job club) rekla je da se u klubu organizuju desetodnevne i petodnevne obuke za lica koja se nalaze na evidenciji NSZ.

 

„U toku obuke vrši se sticanje određenih tehnika i veština u procesu aktivnog traženja posla kao što su: vežbanje pisanja CV-a, prijava za posao, motivaciona pisma, kontaktna pisma, poslovni bonton i sve što je neophodno u procesu aktivnog traženja posla“.

 

Ona je dodala da postoji velika zainteresovanost lica za obuku i nada se da će klub u narednom periodu zaživeti još više.

 

 

 

 

 

IMG_20160804_092136

 

 

„Job club“ predstavlja aktivnu meru tržišta rada u cilju prevencije dugoročne nezaposlenosti. Ideja je da se onima koji traže posao pomogne da prvenstveno sagledaju svoje mogućnosti i da se pripreme za tržište rada i razgovore sa potencijalnim poslodavcem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160804_094557 IMG_20160804_092142

 

Obuku je započelo 9 lica. Da bi se zainteresovana lica uključila u obuku neophodno je da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Obuka prvih polaznika traje do 12.08.2016 godine.

Ciljne grupe su lica do 30 godina starosti, romi, potencijalni višak zaposlenih i kategorije teže zapošljivih lica.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!