Predavanje u Biblioteci „Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite”

Biblioteka u Kostolcu, Odeljenje Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović” Požarevac, poziva Vas na predavanje „Ozonski omotač: oštećenje i mere zaštite”. Predavač: Dragan Stojanović, diplomirani hemičar. Utorak, 20. novembar, u 19 časova. Ulaz je slobodan.

 

 

O predavaču:
Dragan Stojanović, rođen je 1981. godine u Požarevcu, živi u Kostolcu. Završio je srednju Medicinsku školu u Požarevcu, a zatim nastavio studije hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao sam na Katedri za primenjenu hemiju i stekao zvanje diplomirani hemičar. Trenutno je zaposlen kao nastavnik hemije u Tehničkoj školi sa domom učenika „Nikola Tesla” u Kostolcu, Medicinskoj školi Požarevac u Požarevcu i Osnovnoj školi „Božidar Dimitrijević Kozica“ u Bradarcu
Član je Srpskog hemijskog društva i Saveza inžinjera i tehničara Srbije. Posebno interesovanje pokazuje ka oblasti medicinske hemije, biohemije i ekotoksikologije.

O predavanju:
Predavanje i ppt prezentacija o uticaju ozona na živi svet i aktuelnim problemima koji mogu dovesti do pojave ozonskih rupa, o oštećenju ozonskog omotača i merama zaštite koje se mogu preduzeti kako bi se sprečilo dalje narušavanje ozonskog sloja.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!